Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

13. Teknisten palveluiden ja koneiden, laitteiden ja ohjelmistojen hankinta

Teknisiä palveluita, joihin sisältyy teknistä ja tieteellistä tietoa sisältävä konsultointitoiminta erilaisine suunnittelu-, testaus-, muotoilu-, t&k- ja vastaavine palveluineen, osti kaikkiaan 70 prosenttia innovaatiotoimintaa harjoittaneista. Valtaosa näistä, 68 prosenttia, osti palveluja yksityiseltä sektorilta. Julkiselta sektorilta eli julkisilta tutkimusorganisaatioilta, yliopistoilta tai ammattikorkeakouluilta teknisiä palveluita osti joka viides innovaatiotoimintaa harjoittaneesta.

Yrityksistä, joilla ei ollut innovaatiotoimintaa vuosina 2016 –2018, huomattavasti harvempi, reilu neljännes, osti teknisiä palveluja tutkimusjakson aikana. Ostot painottuivat hankintoihin yksityiseltä sektorilta ja julkiselta sektorilta teknisiä palveluita hankki ainoastaan kolme prosenttia ryhmän yrityksistä.

Teknisten palveluiden hankinta oli teollisuusyrityksissä palvelualojen yrityksiä yleisempää. Suurimman kokoluokan innovaatiotoimintaa harjoittaneista teollisuusyrityksistä julkisen sektorin tuottamia teknisiä palveluita osti kaikkiaan 80 prosenttia. Palvelualojen suurimmista yrityksistä vastaava osuus oli neljännes.

Kuten teknisten palveluiden hankinta, myös koneiden, laitteiden ja ohjelmistojen hankinta oli innovaatiotoimintaa harjoittaneissa yrityksissä huomattavasti yleisempää kuin muissa yrityksissä vuosina 2016–2018. Kolme neljästä innovaatiotoimintaa harjoittaneesta hankki samaa tai parannettua teknologiaa, mitä yritys oli aiemminkin käyttänyt. Lähes puolet hankki teknologiaa, joka oli yritykselle uutta.

Muista yrityksistä aiemman kaltaista teknologiaa osti 35 prosenttia yrityksistä ja uutta teknologiaa joka kymmenes yritys.

Innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä teknologiahankintoja tekivät hyvin yleisesti kaiken kokoiset yritykset niin palvelualoilla kuin teollisuudessakin.

Kuvio 19. Teknisten palveluiden sekä koneiden, laitteiden ja ohjelmistojen hankinnan yleisyys vuosina 2016–2018

Kuvio 19. Teknisten palveluiden sekä koneiden, laitteiden ja ohjelmistojen hankinnan yleisyys vuosina 2016–2018

Lisätietoja teknisten palveluiden ja kone- ja laitehankintojen yleisyydestä

Suojaus- ja IPR-toimet sekä tiedon ja teknologian hankinta yrityksissä toimialaryhmän ja yrityksen kokoluokan mukaan
Suojaus- ja IPR-toimet sekä tiedon ja teknologian hankinta yrityksissä toimialan mukaan

Lähde: Innovaatiotoiminta 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 23.4.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2018, 13. Teknisten palveluiden ja koneiden, laitteiden ja ohjelmistojen hankinta . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/inn/2018/inn_2018_2020-04-23_kat_013_fi.html