Kuvaus Suomen julkisyhteisöjen alijäämä- ja velkalaskelmissa käytetyistä menetelmistä

Kuvaus sisältää tietoa Suomen julkisyhteisöjen alijäämä- ja velkaraportin (nk. EDP-alijäämä- ja velkaraportointi) laatimisessa käytetyistä menetelmistä ja lähdeaineistoista. Menetelmäkuvauksen laatiminen ja julkaiseminen perustuu EU:n asetukseen. Kuvauksen rakenne on yhtenevä kaikilla EU:n jäsenmailla.

Kuvaus Suomen alijäämä- ja velkalaskelmissa käytetyistä menetelmistä (vain englanniksi) pdf 99 sivua 1 091 kt
Liite 1. Luettelo julkisyhteisöjen yksiköistä (vain englanniksi) pdf 3 sivua 31 kt

 


Päivitetty 23.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5892. 2014, Kuvaus Suomen julkisyhteisöjen alijäämä- ja velkalaskelmissa käytetyistä menetelmistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jali/2014/jali_2014_2015-12-14_men_001.html