Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaismenot tehtävittäin ja sektoreittain 2020, miljoonaa euroa 1)

S13 Julkisyhteisöt S1311 Valtionhallinto S1313 Paikallishallinto S1314 Sosiaaliturvarahastot
G0 Tehtävä yhteensä 135 745 69 648 54 654 49 057
G01 Yleinen julkishallinto 19 882 15 388 9 963 14
G02 Puolustus 3 240 3 240 .. ..
G03 Yleinen järjestys ja turvallisuus 2 758 2 275 517 ..
G04 Elinkeinoelämän edistäminen 12 325 9 128 3 695 ..
G05 Ympäristönsuojelu 543 414 154 ..
G06 Asuminen ja yhdyskuntapalvelut 760 311 467 ..
G07 Terveydenhuolto 18 159 8 521 14 824 2 723
G08 Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto 3 593 1 737 2 151 ..
G09 Koulutus 13 891 7 937 9 181 768
G10 Sosiaaliturva 60 594 20 697 13 702 45 552
1) Julkisyhteisöjen kokonaismenot sulautettuja, alasektoreiden sulauttamattomia.

Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ohto Soininvaara 029 551 3046, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 17.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2020, Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaismenot tehtävittäin ja sektoreittain 2020, miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/2020/jmete_2020_2021-12-17_tau_001_fi.html