Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Julkisyhteisöjen menot taloustoimittain ja sektoreittain 2020, miljoonaa euroa 1)

S13 Julkisyhteisöt S1311 Valtionhallinto S1313 Paikallishallinto S1314 Sosiaaliturvarahastot
Välituotekäyttö 26 765 7 438 18 276 1 051
Palkansaajakorvaukset 30 471 7 405 22 380 686
Maksetut tukipalkkiot 4 369 3 867 502 ..
Omaisuusmenot 1 596 1 518 81 13
Sosiaalietuudet 53 732 4 745 5 287 43 700
Maksetut tulonsiirrot 6 669 39 126 1 391 3 623
Pääoman bruttomuodostus ja muiden kuin rahoitusvarojen hankinta 11 336 4 659 6 708 -31
Maksetut pääomansiirrot 596 700 17 6
Muut menot 211 190 12 9
Kokonaismenot 135 745 69 648 54 654 49 057
1) Julkisyhteisöjen (S13) tason omaisuusmenot, tulonsiirrot, pääomansiirrot ja kokonaismenot sulautettuja, alasektoreiden sulauttamattomia

Lähde: Kansantalouden tilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ohto Soininvaara 029 551 3046, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 17.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-0593. 2020, Liitetaulukko 3. Julkisyhteisöjen menot taloustoimittain ja sektoreittain 2020, miljoonaa euroa 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.6.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmete/2020/jmete_2020_2021-12-17_tau_003_fi.html