Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 31.3.2006

Julkisyhteisöjen menot kasvoivat hieman tuloja enemmän loka-joulukuussa 2005

Julkisyhteisöjen tulot kasvoivat Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2005 neljännellä neljänneksellä 0,9 prosenttia verrattaessa kausitasoittamatonta tietoa edellisen vuoden vastaavaan tietoon. Julkisyhteisöjen menot kasvoivat vuoden 2005 neljännellä neljänneksellä 1,7 prosenttia verrattaessa kausitasoittamatonta tietoa edellisen vuoden vastaavaan tietoon. Julkisyhteisöt muodostuvat valtionhallinnosta, paikallishallinnosta sekä sosiaaliturvarahastoista.

Julkisyhteisöjen tuloista kasvoivat merkittävimmin tuotannon- ja tuonninverot, tulo- ja varallisuusverot sekä saadut sosiaaliturvamaksut verrattaessa kausitasoittamatonta tietoa edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen. Julkisyhteisöjen tuloista pieneni merkittävimmin saadut omaisuustulot verrattaessa kausitasoittamatonta tietoa edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen.

Julkisyhteisöjen menoista kasvoivat merkittävimmin välituotekäyttö, palkansaajakorvaukset, sosiaalietuudet sekä maksetut tukipalkkiot verrattaessa kausitasoittamatonta tietoa edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen. Julkisyhteisöjen menoista pienenivät merkittävimmin maksetut muut tulonsiirrot, maksetut pääomansiirrot sekä omaisuusmenot.

Kahden viimeisimmän vuoden tiedot ovat ennakollisia ja tarkentuvat kansantaloudentilinpidon vuositietojen tarkentuessa. Kuvioissa trendi on laskettu Tramo/Seats-menetelmällä. Trendi voi tarkentua tulevina periodeina, kun ennakolliset havainnot tarkentuvat. Vuositilinpidon aikasarjojen tarkentuessa tarkentuvat myös tämän tilaston aikasarjat. Tiedot perustuvat 27.03.2006 mennessä käytettävissä olleisiin tietoihin talouskehityksestä. Tietoja tarkistetaan seuraavan kerran kesäkuun 2006 lopussa.

Julkisyhteisöjen kokonaistulot ja kokonaismenot 1998 - 2005

Lähde: Julkisyhteisön tulot ja menot, 4. neljännes 2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka (09) 1734 3532, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 31.3.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 4. vuosineljännes 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jtume/2005/04/jtume_2005_04_2006-03-31_tie_001.html