Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.6.2006

Julkisyhteisöjen tulot kasvoivat hieman menoja enemmän tammi-maaliskuussa 2006

Julkisyhteisöjen tulot kasvoivat Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä 3,8 prosenttia verrattaessa kausitasoittamatonta tietoa edellisen vuoden vastaavaan tietoon. Julkisyhteisöjen menot kasvoivat vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä 3,5 prosenttia verrattaessa kausitasoittamatonta tietoa edellisen vuoden vastaavaan tietoon. Julkisyhteisöt muodostuvat valtionhallinnosta, paikallishallinnosta sekä sosiaaliturvarahastoista.

Julkisyhteisöjen tuloista kasvoivat merkittävimmin tuotannon- ja tuonninverot, omaisuustulot sekä tulo- ja varallisuusverot verrattaessa kausitasoittamatonta tietoa edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen. Julkisyhteisöjen tuloista pieneni merkittävimmin saadut sosiaaliturvamaksut verrattaessa kausitasoittamatonta tietoa edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen.

Julkisyhteisöjen menoista kasvoivat merkittävimmin palkansaajakorvaukset, sosiaalietuudet sekä maksetut tukipalkkiot verrattaessa kausitasoittamatonta tietoa edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen. Julkisyhteisöjen menoista pieneni merkittävimmin maksetut pääomansiirrot.

Kahden viimeisimmän vuoden tiedot ovat ennakollisia ja tarkentuvat kansantaloudentilinpidon vuositietojen tarkentuessa. Kuvioissa trendi on laskettu Tramo/Seats-menetelmällä. Trendi voi tarkentua tulevina periodeina, kun ennakolliset havainnot tarkentuvat. Vuositilinpidon aikasarjojen tarkentuessa tarkentuvat myös tämän tilaston aikasarjat. Tiedot perustuvat 28.06.2006 mennessä käytettävissä olleisiin tietoihin talouskehityksestä. Tietoja tarkistetaan seuraavan kerran syyskuun 2006 lopussa.

Julkisyhteisöjen kokonaistulot ja kokonaismenot 1998 - 2006

Lähde: Julkisyhteisön tulot ja menot, 1. neljännes 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka (09) 1734 3532, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 30.6.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 1. vuosineljännes 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jtume/2006/01/jtume_2006_01_2006-06-30_tie_001.html