Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 21.12.2007

Julkisyhteisöjen tulot kasvoivat menoja enemmän vuoden 2007 3. neljänneksellä

Julkisyhteisöjen tulot kasvoivat vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä 4,6 prosenttia verrattaessa kausitasoittamatonta tietoa edellisen vuoden vastaavaan tietoon. Tuloista eniten kasvoivat tuloverot, sosiaaliturvamaksut sekä omaisuustulot. Tuotannon ja tuonnin verojen verokertymät pienenivät. Julkisyhteisöjen menot kasvoivat vastaavasti 3,7 prosenttia. Menoista kasvoivat eniten välituotekäyttö, rahamääräiset sosiaalietuudet sekä palkansaajakorvaukset. Julkisyhteisöt muodostuvat valtionhallinnosta, paikallishallinnosta sekä sosiaaliturvarahastoista. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain tilastosta.

Kahden viimeisimmän vuoden tiedot ovat ennakollisia ja tarkentuvat kansantalouden tilinpidon vuositietojen tarkentuessa. Kuvioissa trendi on laskettu Tramo/Seats-menetelmällä. Trendi voi tarkentua tulevina periodeina, kun ennakolliset havainnot tarkentuvat. Vuositilinpidon aikasarjojen tarkentuessa tarkentuvat myös tämän tilaston aikasarjat. Tiedot perustuvat 18.12.2007 mennessä käytettävissä olleisiin tietoihin talouskehityksestä. Tietoja tarkistetaan seuraavan kerran maaliskuun 2008 lopussa.

Julkisyhteisöjen kokonaistulot ja kokonaismenot 2000 - 2007

Lähde: Julkisyhteisön tulot ja menot, 3. neljännes 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka (09) 1734 3532, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot

Päivitetty 21.12.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 3. vuosineljännes 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jtume/2007/03/jtume_2007_03_2007-12-21_tie_001.html