Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 31.3.2009

Julkisyhteisöjen menot kasvoivat ja tulot pienenivät vuoden 2008 4. neljänneksellä

Julkisyhteisöjen tulot pienenivät vuoden 2008 neljännellä neljänneksellä 2,8 prosenttia verrattaessa kausitasoittamatonta tietoa edellisen vuoden vastaavaan tietoon. Tuloista eniten vähenivät tulo- ja varallisuusveroihin kuuluvat yhteisöverot sekä tuotannon ja tuonnin verot. Sosiaaliturvamaksut puolestaan kasvoivat. Julkisyhteisöjen menot kasvoivat vastaavasti 3,5 prosenttia. Menoista kasvoivat eniten maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet, palkansaajakorvaukset sekä välituotekäyttö. Julkisyhteisöjen tulot pienenivät 670 miljoonaa euroa. Menot kasvoivat 819 miljoonaa euroa. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava nettoluotonanto heikkeni 1489 miljoonaa euroa ollen miinuksella 636 miljoonaa euroa. Julkisyhteisöt muodostuvat valtionhallinnosta, sosiaaliturvarahastoista sekä paikallishallinnosta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain tilastosta.

Kahden viimeisimmän vuoden tiedot ovat ennakollisia ja tarkentuvat kansantalouden tilinpidon vuositietojen tarkentuessa. Kuvioissa trendi on laskettu Tramo/Seats-menetelmällä. Trendi voi tarkentua tulevina periodeina, kun ennakolliset havainnot tarkentuvat. Vuositilinpidon aikasarjojen tarkentuessa tarkentuvat myös tämän tilaston aikasarjat. Tiedot perustuvat 27.03.2009 mennessä käytettävissä olleisiin tietoihin talouskehityksestä. Tietoja tarkistetaan seuraavan kerran kesäkuun 2009 lopussa.

Julkisyhteisöjen kokonaistulot ja kokonaismenot 2000 - 2008

Julkisyhteisöjen kokonaistulot ja kokonaismenot 2000 - 2008

Lähde: Julkisyhteisön tulot ja menot, 4. neljännes 2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka +358-9-17343532, Teuvo Laukkarinen +358-9-17343315, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (188,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 31.03.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 4. vuosineljännes 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jtume/2008/04/jtume_2008_04_2009-03-31_tie_001_fi.html