Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.12.2009

Kasvavat menot ja pienenevät tulot heikensivät julkisyhteisöjen rahoitusasemaa vuoden 2009 3. neljänneksellä

Julkisyhteisöjen tulot pienenivät vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä 9,1 prosenttia verrattaessa kausitasoittamatonta tietoa edellisen vuoden vastaavaan tietoon. Tuloista eniten vähenivät tuloverot, pääomatulot, saadut soliaaliturvamaksut sekä tuotannon ja tuonnin verot. Julkisyhteisöjen menot kasvoivat vastaavasti 2,8 prosenttia. Menoista kasvoivat eniten maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet, välituotekäyttö sekä palkansaajakorvaukset. Julkisyhteisöjen tulot pienenivät 2,2 miljardia euroa. Menot kasvoivat 0,6 miljardia euroa. Tulojen pienenemisestä sekä menojen kasvusta johtuen julkisyhteisöjen rahoitusasema (nettoluotonanto) heikkeni 2,8 miljardia euroa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä ollen miinuksella 1,1 miljardia euroa. Julkisyhteisöt muodostuvat valtionhallinnosta, sosiaaliturvarahastoista sekä paikallishallinnosta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain tilastosta.

Kahden viimeisimmän vuoden tiedot ovat ennakollisia ja tarkentuvat kansantalouden tilinpidon vuositietojen tarkentuessa. Kuvioissa trendi on laskettu Tramo/Seats-menetelmällä. Trendi voi tarkentua tulevina periodeina, kun ennakolliset havainnot tarkentuvat. Vuositilinpidon aikasarjojen tarkentuessa tarkentuvat myös tämän tilaston aikasarjat. Tiedot perustuvat 16.12.2009 mennessä käytettävissä olleisiin tietoihin talouskehityksestä. Tietoja tarkistetaan seuraavan kerran maaliskuun 2010 lopussa.

Julkisyhteisöjen kokonaistulot ja kokonaismenot 2000 - 2009

Julkisyhteisöjen kokonaistulot ja kokonaismenot 2000 - 2009

Lähde: Julkisyhteisön tulot ja menot, 3. neljännes 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka (09 ) 1734 3532, Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (205,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 18.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 3. vuosineljännes 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jtume/2009/03/jtume_2009_03_2009-12-18_tie_001_fi.html