Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.6.2010

Kasvavat menot ja pienenevät tulot heikensivät julkisyhteisöjen rahoitusasemaa

Julkisyhteisöjen tulot pienenivät vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä 0,4 prosenttia verrattaessa kausitasoittamatonta tietoa edellisen vuoden vastaavaan tietoon. Tuloista eniten vähenivät tuloverot sekä saadut sosiaaliturvamaksut. Tuloista kasvoivat eniten pääomatulot. Julkisyhteisöjen menot kasvoivat vastaavasti 3,9 prosenttia. Menoista kasvoivat eniten välituotekäyttö, maksetut rahamääräiset sosiaalietuudet sekä palkansaajakorvaukset. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain tilastosta.

Julkisyhteisöjen kokonaistulot ja kokonaismenot 2000 - 2010

Julkisyhteisöjen kokonaistulot ja kokonaismenot 2000 - 2010
Julkisyhteisöjen tulot pienenivät 0,1 miljardia euroa. Menot kasvoivat 0,9 miljardia euroa. Tulojen pienenemisestä sekä menojen kasvusta johtuen julkisyhteisöjen rahoitusasema (nettoluotonanto) heikkeni 1,0 miljardia euroa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä ollen miinuksella 1,5 miljardia euroa. Julkisyhteisöt muodostuvat valtionhallinnosta, sosiaaliturvarahastoista sekä paikallishallinnosta.

Kahden viimeisimmän vuoden tiedot ovat ennakollisia ja tarkentuvat kansantalouden tilinpidon vuositietojen tarkentuessa. Kuvioissa trendi on laskettu Tramo/Seats-menetelmällä. Trendi voi tarkentua tulevina periodeina, kun ennakolliset havainnot tarkentuvat. Vuositilinpidon aikasarjojen tarkentuessa tarkentuvat myös tämän tilaston aikasarjat. Tiedot perustuvat 28.06.2010 mennessä käytettävissä olleisiin tietoihin talouskehityksestä. Tietoja tarkistetaan seuraavan kerran syyskuun 2010 lopussa.


Lähde: Julkisyhteisön tulot ja menot, 1. neljännes 2010. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka (09) 1734 3532, Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (220,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 30.06.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 1. vuosineljännes 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jtume/2010/01/jtume_2010_01_2010-06-30_tie_001_fi.html