Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2021, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos 2013/3

  2013/3–2012/3
muutos
miljoonaa €
2013/3–2012/3
%
2013/3–2013/2
%
1)
Julkisyhteisöt tulot yhteensä 557 2,2 0,4
Valtionhallinto 42 0,4 -1,0
Paikallishallinto 758 7,3 2,4
Työeläkelaitokset 32 0,5 -0,5
Muut sosiaaliturvarahastot 234 5,8 6,6
Sulautus 2) -509 .. ..
Julkisyhteisöt menot yhteensä 845 3,2 -0,1
Valtionhallinto 569 4,5 1,5
Paikallishallinto 224 2,1 0,1
Työeläkelaitokset 329 6,3 1,5
Muut sosiaaliturvarahastot 232 5,8 -0,7
Sulautus 2) -509 .. ..
1) Kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos edellisestä neljänneksestä on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista.
2) Sektorin julkisyhteisöt yhteensä taloustoimet korot, tulonsiirrot, investointavustukset sekä muut pääomansiirrot on sulautettu julkisyhteisöjen sektorin sisällä. Muita taloustoimia ei ole sulautettu.

Lähde: Julkisyhteisön tulot ja menot, 3. neljännes 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka 09 1734 3532, Teuvo Laukkarinen 09 1734 3315, Anu Karhu 09 1734 3325, Jukka Hytönen 09 1734 3484, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 19.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 3. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos 2013/3 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jtume/2013/03/jtume_2013_03_2013-12-19_tau_001_fi.html