Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2021, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos 2016/3

  2016/3–2015/3
muutos
miljoonaa €
2016/3–2015/3
%
2016/3–2016/2
%
1)
Julkisyhteisöt tulot yhteensä 724 2,6 1,9
Valtionhallinto 477 3,9 2,8
Paikallishallinto -46 -0,4 0,1
Työeläkelaitokset 84 1,2 0,5
Muut sosiaaliturvarahastot 87 1,9 0,0
Sulautus 2) 122 .. ..
Julkisyhteisöt menot yhteensä 559 1,9 0,7
Valtionhallinto 250 1,8 -0,4
Paikallishallinto -47 -0,4 1,6
Työeläkelaitokset 273 4,5 -0,1
Muut sosiaaliturvarahastot -39 -0,8 -0,6
Sulautus 2) 122 .. ..
1) Kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos edellisestä neljänneksestä on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista.
2) Sektorin julkisyhteisöt yhteensä taloustoimet korot, tulonsiirrot, investointavustukset sekä muut pääomansiirrot on sulautettu julkisyhteisöjen sektorin sisällä. Muita taloustoimia ei ole sulautettu.

Lähde: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain, 3. neljännes 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka 029 551 3532, Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 20.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 3. vuosineljännes 2016, Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos 2016/3 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jtume/2016/03/jtume_2016_03_2016-12-20_tau_001_fi.html