Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2021, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos 2017/1

  2017/1–2016/1
muutos
miljoonaa €
2017/1–2016/1
%
2017/1–2016/4
%
1)
Julkisyhteisöt tulot yhteensä 225 0,8 0,5
Valtionhallinto 269 2,1 1,1
Paikallishallinto –92 –0,8 –0,4
Työeläkelaitokset 141 2,1 0,7
Muut sosiaaliturvarahastot 131 2,7 –0,8
Sulautus 2) –224 .. ..
Julkisyhteisöt menot yhteensä –495 –1,7 0,1
Valtionhallinto –619 –4,1 -2,3
Paikallishallinto -33 -0,3 0,5
Työeläkelaitokset 311 5,0 1,9
Muut sosiaaliturvarahastot 70 1,5 3,3
Sulautus 2) –224 .. ..
1) Kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos edellisestä neljänneksestä on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista.
2) Sektorin julkisyhteisöt yhteensä taloustoimet korot, tulonsiirrot, investointavustukset sekä muut pääomansiirrot on sulautettu julkisyhteisöjen sektorin sisällä. Muita taloustoimia ei ole sulautettu.

Lähde: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain, 1. neljännes 2017. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka 029 551 3532, Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 22.06.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 1. vuosineljännes 2017, Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos 2017/1 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jtume/2017/01/jtume_2017_01_2017-06-22_tau_001_fi.html