Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2021, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos 2018/3

  2018/3–2017/3
muutos
miljoonaa €
2018/3–2017/3
%
2018/3–2018/2
%
1)
Julkisyhteisöt tulot yhteensä 781 2,7 1,2
Valtionhallinto 434 3,4 0,8
Paikallishallinto 144 1,2 1,0
Työeläkelaitokset 312 4,5 1,1
Muut sosiaaliturvarahastot -387 -7,8 -1,5
Sulautus 2) 278 .. ..
Julkisyhteisöt menot yhteensä 600 2,0 1,2
Valtionhallinto –65 -0,5 0,3
Paikallishallinto 337 2,8 0,7
Työeläkelaitokset 142 2,1 1,6
Muut sosiaaliturvarahastot -92 -2,0 -0,3
Sulautus 2) 278 .. ..
1) Kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos edellisestä neljänneksestä on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista.
2) Sektorin julkisyhteisöt yhteensä taloustoimet korot, tulonsiirrot, investointavustukset sekä muut pääomansiirrot on sulautettu julkisyhteisöjen sektorin sisällä. Muita taloustoimia ei ole sulautettu.

Lähde: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain, 3 neljännes 2018. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka 029 551 3532, Meri Ruuskanen 0505053186, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 20.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 3. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos 2018/3 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jtume/2018/03/jtume_2018_03_2018-12-20_tau_001_fi.html