Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2021, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos 2019/1

  2019/1–2018/1
muutos
miljoonaa €
2019/1–2018/1
%
2019/1–2018/4
%
1)
Julkisyhteisöt tulot yhteensä 648 2,1 0,6
Valtionhallinto 422 3,1 -0,5
Paikallishallinto -68 -0,5 0,5
Työeläkelaitokset 578 8,1 2,9
Muut sosiaaliturvarahastot -212 -4,3 -3,7
Sulautus 2) -72 .. ..
Julkisyhteisöt menot yhteensä 786 2,6 1,5
Valtionhallinto 246 1,7 0,0
Paikallishallinto 399 3,3 1,0
Työeläkelaitokset 320 4,8 1,3
Muut sosiaaliturvarahastot -105 -2,3 1,5
Sulautus 2) -72 .. ..
1) Kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos edellisestä neljänneksestä on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista.
2) Sektorin julkisyhteisöt yhteensä taloustoimet korot, tulonsiirrot, investointavustukset sekä muut pääomansiirrot on sulautettu julkisyhteisöjen sektorin sisällä. Muita taloustoimia ei ole sulautettu.

Lähde: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain, 1 neljännes 2019. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka 029 551 3532, Meri Ruuskanen 050 505 3186, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 15.03.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 1. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos 2019/1 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jtume/2019/01/jtume_2019_01_2019-06-20_tau_001_fi.html