Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2021, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos 2019/3

  2019/3–2018/3
muutos
miljoonaa €
2019/3–2018/3
%
2019/3–2019/2
%
1)
Julkisyhteisöt tulot yhteensä -1138 -3,9 1,6
Valtionhallinto -181 -1,4 1,7
Paikallishallinto -1347 -11,3 -0,3
Työeläkelaitokset 416 5,8 2,3
Muut sosiaaliturvarahastot -121 -2,6 -4,1
Sulautus 2) 95 .. ..
Julkisyhteisöt menot yhteensä 847 2,8 0,7
Valtionhallinto 128 0,9 -1,0
Paikallishallinto 560 4,6 0,9
Työeläkelaitokset 121 1,8 -1,2
Muut sosiaaliturvarahastot -57 -1,3 0,7
Sulautus 2) 95 .. ..
1) Kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos edellisestä neljänneksestä on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista.
2) Sektorin julkisyhteisöt yhteensä taloustoimet korot, tulonsiirrot, investointavustukset sekä muut pääomansiirrot on sulautettu julkisyhteisöjen sektorin sisällä. Muita taloustoimia ei ole sulautettu.

Lähde: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain, 3 neljännes 2019. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka 029 551 3532, Meri Ruuskanen 050 505 3186, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 20.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 3. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos 2019/3 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jtume/2019/03/jtume_2019_03_2019-12-20_tau_001_fi.html