Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2021, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos 2019/4

  2019/4–2018/4
muutos
miljoonaa €
2019/4–2018/4
%
2019/4–2019/3
%
1)
Julkisyhteisöt tulot yhteensä 2516 8,5 -0,2
Valtionhallinto 417 2,8 -0,4
Paikallishallinto 2186 19,4 2,8
Työeläkelaitokset 150 2,1 0,1
Muut sosiaaliturvarahastot -163 -3,4 0,3
Sulautus 2) -74 .. ..
Julkisyhteisöt menot yhteensä 577 1,7 -0,3
Valtionhallinto 311 1,9 1,8
Paikallishallinto 90 0,7 -1,8
Työeläkelaitokset 231 3,4 3,9
Muut sosiaaliturvarahastot 19 0,4 -0,3
Sulautus 2) -74 .. ..
1) Kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos edellisestä neljänneksestä on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista.
2) Sektorin julkisyhteisöt yhteensä taloustoimet korot, tulonsiirrot, investointavustukset sekä muut pääomansiirrot on sulautettu julkisyhteisöjen sektorin sisällä. Muita taloustoimia ei ole sulautettu.

Lähde: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain, 4 neljännes 2019. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka 029 551 3532, Jens Melfsen 029 551 2578, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 16.03.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 4. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos 2019/4 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jtume/2019/04/jtume_2019_04_2020-03-16_tau_001_fi.html