Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos 2020/1

  2020/1–2019/1
muutos
miljoonaa €
2020/1–20191
%
2020/1–2019/4
%
1)
Julkisyhteisöt tulot yhteensä 315 1,0 0,4
Valtionhallinto 274 1,9 -0,1
Paikallishallinto 143 1,1 0,1
Työeläkelaitokset -10 -0,1 -0,4
Muut sosiaaliturvarahastot 154 3,2 2,5
Sulautus 2) -246 .. ..
Julkisyhteisöt menot yhteensä 590 1,9 2,4
Valtionhallinto 320 2,0 2,2
Paikallishallinto 172 1,4 1,9
Työeläkelaitokset 162 2,3 -0,4
Muut sosiaaliturvarahastot 182 4,0 3,4
Sulautus 2) -246 .. ..
1) Kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos edellisestä neljänneksestä on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista.
2) Sektorin julkisyhteisöt yhteensä taloustoimet korot, tulonsiirrot, investointavustukset sekä muut pääomansiirrot on sulautettu julkisyhteisöjen sektorin sisällä. Muita taloustoimia ei ole sulautettu.

Lähde: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain, 1 neljännes 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka 029 551 3532, Jens Melfsen 029 551 2578, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 18.06.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 1. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos 2020/1 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jtume/2020/01/jtume_2020_01_2020-06-18_tau_001_fi.html