Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2021, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos 2020/4

  2020/4–2019/4
muutos
miljoonaa €
2020/4–2019/4
%
2020/4–2020/3
%
1)
Julkisyhteisöt tulot yhteensä -711 -2,2 2,8
Valtionhallinto -764 -5,0 2,4
Paikallishallinto 2285 17,3 11,1
Työeläkelaitokset -568 -7,6 -1,5
Muut sosiaaliturvarahastot 265 5,7 -3,5
Sulautus 2) -1929 .. ..
Julkisyhteisöt menot yhteensä 2221 6,6 -0,4
Valtionhallinto 2671 16,7 1,8
Paikallishallinto 724 5,2 0,8
Työeläkelaitokset 173 2,4 1,4
Muut sosiaaliturvarahastot 582 12,5 1,3
Sulautus 2) -1929 .. ..
1) Kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos edellisestä neljänneksestä on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista.
2) Sektorin julkisyhteisöt yhteensä taloustoimet korot, tulonsiirrot, investointavustukset sekä muut pääomansiirrot on sulautettu julkisyhteisöjen sektorin sisällä. Muita taloustoimia ei ole sulautettu.

Lähde: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain, 4 neljännes 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka 029 551 3532, Jens Melfsen 029 551 2578, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 15.03.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 4. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos 2020/4 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jtume/2020/04/jtume_2020_04_2021-03-15_tau_001_fi.html