Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2021, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos 2021/2

  2021/2–2020/2
muutos
miljoonaa €
2021/2–2020/12
%
2021/2–2021/1
%
1)
Julkisyhteisöt tulot yhteensä 3443 11,0 2,3
Valtionhallinto 1413 9,6 1,2
Paikallishallinto 916 7,0 -0,9
Työeläkelaitokset 948 12,9 4,1
Muut sosiaaliturvarahastot -162 -3,0 0,0
Sulautus 2) 328 .. ..
Julkisyhteisöt menot yhteensä 4 0,0 1,3
Valtionhallinto -1105 -6,3 -1,5
Paikallishallinto 744 5,6 1,7
Työeläkelaitokset 179 2,5 1,1
Muut sosiaaliturvarahastot -142 -2,7 0,6
Sulautus 2) 328 .. ..
1) Kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos edellisestä neljänneksestä on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista.
2) Sektorin julkisyhteisöt yhteensä taloustoimet korot, tulonsiirrot, investointavustukset sekä muut pääomansiirrot on sulautettu julkisyhteisöjen sektorin sisällä. Muita taloustoimia ei ole sulautettu.

Lähde: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain, 2 neljännes 2021. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka 029 551 3532, Jens Melfsen 029 551 2578, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 17.09.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 2. vuosineljännes 2021, Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos 2021/2 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jtume/2021/02/jtume_2021_02_2021-09-17_tau_001_fi.html