Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2020, 4. vuosineljännes

Julkaistu: 3.7.2006

Julkisyhteisöjen EMU-velka laski vuoden 2006 alussa

Julkisyhteisöjen EMU-velka laski vuoden 2006 ensimmäisen neljänneksen aikana lähes 5 miljardia euroa ollen maaliskuun lopussa 58,9 miljardia euroa. Velan lasku oli seurausta valtion velan pienenemisestä 5,3 miljardilla eurolla. Kuntien velka kasvoi sen sijaan hieman (0,2 mrd) ja sosiaaliturvarahastojen velka pysyi ennallaan. Valtion velan vähentämisen mahdollistivat mm. alkuvuoden odotettua suuremmat verotulot sekä valtion saamat osinkotulot. Julkisyhteisöjen velka laski voimakkaasti myös vuosien 2004 ja 2005 ensimmäisillä neljänneksillä.

Vuoden 2003 puolenväliin saakka julkisyhteisöjen sulautettu kokonaisvelka oli valtion velkaa pienempi, mutta viime vuosina tilanne on kääntynyt päinvastaiseksi. Tämä johtuu lähinnä siitä, että työeläkelaitokset ovat hiljalleen vähentäneet hallussaan olevien valtion joukkovelkakirjalainojen määrää. Nämä jvk-lainat ovat osa valtion velkaa, mutta ne eivät näy julkisyhteisöjen EMU-kriteerien mukaisessa kokonaisvelassa, koska siitä sulautetaan pois julkisyhteisösektorien väliset velkaerät.

Julkisyhteisöjen EMU-velka ja valtion velka neljänneksittäin vuosina 2002-2006

Lähde: Julkisyhteisöjen EMU-velka. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Okko (09) 1734 3341, Reetta Varjonen (09) 1734 3533, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 3.7.2006

Viittausohje:

Tilasto: Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-8018. 1. vuosineljännes 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jyev/2006/01/jyev_2006_01_2006-07-03_tie_001.html