Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen varat, velat ja nettorahoitusvarallisuus, mrd. euroa

  Sektori 1) Aika
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Q1-11 Q2-11
Varat S13 129,2 127,9 127,6 142,0 158,8 177,3 198,5 213,2 180,5 205,6 227,9 223,7 223,4
S1311 45,4 42,4 39,9 47,7 51,8 56,3 62,2 64,9 51,7 58,5 63,9 59,7 57,6
S1313 17,5 16,6 17,3 17,6 18,3 18,7 20,1 20,9 20,9 20,7 22,1 21,9 23,1
S1314 66,3 68,9 70,3 76,7 88,7 102,3 116,2 127,4 107,9 126,4 141,8 142,1 142,7
Velat S13 88,1 83,8 82,6 86,1 87,7 85,0 83,4 82,8 83,7 97,3 111,6 106,5 107,1
S1311 74,5 70,7 68,9 71,5 71,9 68,1 65,2 62,1 62,5 73,5 86,1 82,3 82,6
S1313 12,1 12,1 12,5 13,3 14,5 15,3 16,2 17,4 18,3 19,6 21,0 20,8 21,0
S1314 1,5 1,1 1,1 1,3 1,4 1,6 1,9 3,4 2,8 4,2 4,6 3,4 3,5
Netto S13 41,1 44,1 45,0 55,9 71,1 92,2 115,1 130,4 96,8 108,3 116,2 117,3 116,3
S1311 -29,1 -28,3 -29,0 -23,9 -20,1 -11,8 -3,0 2,8 -10,8 -15,0 -22,2 -22,6 -25,0
S1313 5,5 4,5 4,8 4,4 3,8 3,4 3,8 3,5 2,6 1,1 1,2 1,1 2,1
S1314 64,8 67,8 69,1 75,4 87,3 100,7 114,3 124,1 105,1 122,2 137,3 138,7 139,2
1) S13 Julkisyhteisöt S1311 Valtionhallinto S1313 Paikallishallinto S1314 Sosiaaliturvarahastot

Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Ristimäki (09) 1734 2324, Anu Heikkilä (09) 1734 2309, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 30.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 2. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen varat, velat ja nettorahoitusvarallisuus, mrd. euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jyrt/2011/02/jyrt_2011_02_2011-09-30_tau_001_fi.html