Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Den offentliga sektorns finansiella tillgångar, skulder och nettotillgångar, md. euro

  Sektor 1) Tid
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Q1-11 Q2-11
Tillgångar S13 129,2 127,9 127,6 142,0 158,8 177,3 198,5 213,2 180,5 205,6 227,9 223,7 223,4
S1311 45,4 42,4 39,9 47,7 51,8 56,3 62,2 64,9 51,7 58,5 63,9 59,7 57,6
S1313 17,5 16,6 17,3 17,6 18,3 18,7 20,1 20,9 20,9 20,7 22,1 21,9 23,1
S1314 66,3 68,9 70,3 76,7 88,7 102,3 116,2 127,4 107,9 126,4 141,8 142,1 142,7
Skulder S13 88,1 83,8 82,6 86,1 87,7 85,0 83,4 82,8 83,7 97,3 111,6 106,5 107,1
S1311 74,5 70,7 68,9 71,5 71,9 68,1 65,2 62,1 62,5 73,5 86,1 82,3 82,6
S1313 12,1 12,1 12,5 13,3 14,5 15,3 16,2 17,4 18,3 19,6 21,0 20,8 21,0
S1314 1,5 1,1 1,1 1,3 1,4 1,6 1,9 3,4 2,8 4,2 4,6 3,4 3,5
Netto S13 41,1 44,1 45,0 55,9 71,1 92,2 115,1 130,4 96,8 108,3 116,2 117,3 116,3
S1311 -29,1 -28,3 -29,0 -23,9 -20,1 -11,8 -3,0 2,8 -10,8 -15,0 -22,2 -22,6 -25,0
S1313 5,5 4,5 4,8 4,4 3,8 3,4 3,8 3,5 2,6 1,1 1,2 1,1 2,1
S1314 64,8 67,8 69,1 75,4 87,3 100,7 114,3 124,1 105,1 122,2 137,3 138,7 139,2
1) S13 Offentlig sektor tot. S1311 Staten S1313 Lokalförvaltning S1314 Socialskyddsfonder

Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Ristimäki (09) 1734 2324, Anu Heikkilä (09) 1734 2309, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 30.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 2:a kvartalet 2011, Tabellbilaga 1. Den offentliga sektorns finansiella tillgångar, skulder och nettotillgångar, md. euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2011/02/jyrt_2011_02_2011-09-30_tau_001_sv.html