Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 5.7.2012

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvoivat vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä

Julkisyhteisöjen yhteenlasketut nettorahoitusvarat kasvoivat vuoden 2012 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 7,7 miljardia euroa. Neljänneksen lopulla rahoitusvarojen ja velkojen erotus oli yhteensä 110,1 miljardia.

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarallisuus

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarallisuus

Valtionhallinnon nettorahoitusvarat pysyivät ensimmäisellä vuosineljänneksellä lähes ennallaan ollen –34,3 miljardia euroa. Myöskään markkinahintaisen bruttovelan määrä ei juuri muuttunut vuodenvaihteen tasosta.

Työeläkelaitosten ja muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat olivat neljänneksen lopussa 143,2 miljardia euroa, mikä on 8 miljardia enemmän kuin vuoden alussa. Nettorahoitusvarojen kasvu selittyy pääosin noteerattujen osakkeiden omistuksista kertyneillä hallussapitovoitoilla. Vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä työeläkelaitokset vähensivät lyhytaikaisten velkainstrumenttien omistusta reilulla 1,5 miljardilla. Vastaavasti noteerattujen osakkeiden omistusta lisättiin kaikkiaan 1,4 miljardilla eurolla.

Vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen aikana paikallishallinnon nettorahoitusvarat vähenivät 1,4 miljardista 1,2 miljardiin euroon.


Lähde: Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito, Tilastokeskus

Lisätietoja: Martti Pykäri 09 1734 3382, Saara Roine 09 1734 3325, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (230,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 5.7.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen rahoitustilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1948. 1. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/jyrt/2012/01/jyrt_2012_01_2012-07-05_tie_001_fi.html