Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 5.7.2012

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar ökade under första kvartalet 2012

Den offentliga sektorns sammanlagda finansiella nettotillgångar ökade med 7,7 miljarder euro under första kvartalet 2012. I slutet av kvartalet uppgick skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder till totalt 110,1 miljarder euro.

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Den offentliga sektorns finansiella nettotillgångar

Statsförvaltningens finansiella nettotillgångar var nästan oförändrade under första kvartalet och uppgick till 34,3 miljarder euro. Bruttoskulden till marknadspris förändrades inte heller nämnvärt från nivån vid årsskiftet. Arbetspensionsanstalternas och övriga socialskyddsfonders finansiella nettotillgångar uppgick till 143,2 miljarder euro i slutet av kvartalet, vilket är 8 miljarder euro mer än i början av året. Ökningen av de finansiella nettotillgångarna förklaras särskilt av kapitalvinster från innehav av noterade aktier. Under första kvartalet 2012 minskade arbetspensionsanstalterna sitt innehav av kortfristiga skuldinstrument med drygt 1,5 miljarder euro. I motsvarande mån ökade de sitt innehav av noterade aktier med totalt 1,4 miljarder euro. Under första kvartalet 2012 minskade lokalförvaltningens finansiella nettotillgångar från 1,4 miljarder till 1,2 miljarder euro.


Källa: Offentliga sektorns finansräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Martti Pykäri 09 1734 3382, Saara Roine 09 1734 3325, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (215,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 5.7.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns finansräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-1956. 1:a kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyrt/2012/01/jyrt_2012_01_2012-07-05_tie_001_sv.html