Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Vähittäiskaupan toimipaikkojen lukumäärä, liikevaihto, myynti- ja kokonaispinta-ala sekä liikevaihto /m2 toimialoittain ja suuralueittain

Toimiala Suuralue Toimipaikkojen
lkm
Kokonais-
liikevaihto
1000 euro
Myyntipinta-
ala
m2
Kokonais-
pinta-ala
m2
Myyntipinta-
alan l-vaihto
€ /m2
Kokonais-
pinta-alan
l-vaihto
€ /m2
471 Vähittäiskauppa erikoistumattomissa myymälöissä Itä-Suomi 784 2 037 449 507 950 814 138 4 011 2 503
Etelä-Suomi 2 499 8 030 057 1 758 807 2 525 213 4 566 3 180
Länsi-Suomi 1 435 4 060 364 847 605 1 260 974 4 790 3 220
Pohjois-Suomi 723 2 045 411 547 252 868 089 3 738 2 356
Ahvenanmaa 47 78 429 13 435 17 106 5 838 4 585
Koko maa 5 488 16 251 711 3 675 049 5 485 520 4 422 2 963
472 Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan vähittäiskauppa erikoismyymälöissä Itä-Suomi 196 179 271 27 753 53 441 6 460 3 355
Etelä-Suomi 808 835 190 51 913 81 677 16 088 10 226
Länsi-Suomi 490 373 344 36 478 56 522 10 235 6 605
Pohjois-Suomi 187 179 248 32 647 47 965 5 490 3 737
Ahvenanmaa 15 7 447 587 1 045 12 676 7 130
Koko maa 1 696 1 574 500 149 378 240 650 10 540 6 543
473 Ajoneuvojen polttoaineen vähittäiskauppa Itä-Suomi 203 248 079 74 591 124 942 3 326 1 986
Etelä-Suomi 526 1 916 196 250 940 441 283 7 636 4 342
Länsi-Suomi 404 474 943 72 632 172 235 6 539 2 758
Pohjois-Suomi 205 234 333 32 548 95 481 7 200 2 454
Ahvenanmaa 11 26 741 1 040 1 674 25 705 15 976
Koko maa 1 349 2 900 293 431 751 835 615 6 718 3 471
474 Tieto- ja viestin-täteknisten laitteiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä Itä-Suomi 143 151 691 18 205 32 842 8 332 4 619
Etelä-Suomi 651 903 374 104 951 182 395 8 608 4 953
Länsi-Suomi 303 299 080 38 373 67 076 7 794 4 459
Pohjois-Suomi 127 111 414 16 860 26 931 6 608 4 137
Ahvenanmaa 8 2 819 565 1 049 4 989 2 687
Koko maa 1 232 1 468 378 178 954 310 293 8 205 4 732
475 Muiden kotitaloustavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä Itä-Suomi 643 582 717 381 251 571 586 1 528 1 019
Etelä-Suomi 2 468 2 366 872 1 144 275 1 766 983 2 068 1 339
Länsi-Suomi 1 457 1 110 796 634 057 884 081 1 752 1 256
Pohjois-Suomi 618 609 964 289 463 430 758 2 107 1 416
Ahvenanmaa 41 30 890 11 258 16 557 2 744 1 866
Koko maa 5 227 4 701 240 2 460 304 3 669 965 1 911 1 281
476 Kulttuuri- ja vapaa-ajan tuotteiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä Itä-Suomi 244 119 351 48 168 68 396 2 478 1 745
Etelä-Suomi 1 210 753 827 257 388 361 914 2 929 2 083
Länsi-Suomi 572 265 793 82 219 122 718 3 233 2 166
Pohjois-Suomi 237 129 931 52 731 75 578 2 464 1 719
Ahvenanmaa 31 12 083 4 245 5 846 2 846 2 067
Koko maa 2 294 1 280 985 444 751 634 452 2 880 2 019
477 Muiden tavaroiden vähittäiskauppa erikoismyymälöissä Itä-Suomi 1 150 552 886 113 452 170 244 4 873 3 248
Etelä-Suomi 5 690 2 853 819 1 565 471 2 178 229 1 823 1 310
Länsi-Suomi 2 982 1 332 138 383 022 529 095 3 478 2 518
Pohjois-Suomi 1 255 577 460 189 698 242 805 3 044 2 378
Ahvenanmaa 90 25 616 4 541 7 233 5 642 3 542
Koko maa 11 167 5 341 918 2 256 184 3 127 606 2 368 1 708
478 Tori- ja markkinakauppa Itä-Suomi 43 3 556 1 752 1 930 2 030 1 842
Etelä-Suomi 136 12 734 2 942 3 875 4 329 3 286
Länsi-Suomi 76 7 218 1 028 1 387 7 019 5 203
Pohjois-Suomi 17 2 063 407 1 030 5 067 2 003
Ahvenanmaa 1 167 40 80 4 180 2 090
Koko maa 273 25 738 6 169 8 302 4 172 3 100
479 Vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä (pl. tori- ja markkinakauppa) Itä-Suomi 136 8 145 2 129 3 861 3 825 2 109
Etelä-Suomi 816 438 376 14 856 83 847 29 508 5 228
Länsi-Suomi 436 59 823 12 937 24 130 4 624 2 479
Pohjois-Suomi 192 13 761 991 3 927 13 882 3 504
Ahvenanmaa 15 24 499 509 713 48 108 34 363
Koko maa 1 595 544 604 31 422 116 478 17 332 4 676
47 yhteensä Koko maa 30 321 34 089 366 9 633 962 14 428 881 3 538 2 363

Lähde: Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjatta Tenhunen (09) 1734 2927, globalisaatio.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 29.4.2011

Viittausohje:

Tilasto: Kaupan alueellinen määrävuosiselvitys [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-7194. 2009, Liitetaulukko 2. Vähittäiskaupan toimipaikkojen lukumäärä, liikevaihto, myynti- ja kokonaispinta-ala sekä liikevaihto /m2 toimialoittain ja suuralueittain . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kamv/2009/kamv_2009_2011-04-29_tau_002_fi.html