Julkaistu: 5.6.2008

Suomen kansalaisuuden saaneiden määrä kasvoi vähän vuonna 2007

Tilastokeskuksen mukaan Suomen kansalaisuuden sai vuoden 2007 aikana 4 800 Suomessa vakinaisesti asunutta ulkomaan kansalaista. Määrä on 400 enemmän kuin vuonna 2006. Suomen kansalaisuuden saaneista naisia oli 2 750 ja miehiä 2 100. Kansalaisuuden saaneista oli alle 15-vuotiaita 1 350 ja 65 vuotta täyttäneitä 200.

Viime vuonna 4 300 Euroopan unioniin kuulumattomien maiden kansalaista sai Suomen kansalaisuuden, mikä on 400 enemmän kuin vuonna 2006. Euroopan unioniin kuuluvien maiden kansalaisia oli kansalaisuuden saaneissa 500, sama määrä kuin vuotta aiemmin.

Suomen kansalaisuuksia myönnettiin eniten Venäjän (1 650) ja Somalian kansalaisille (460). Kolmanneksi suurin ryhmä Suomen kansalaisuuden saaneissa olivat Irakin kansalaiset (440).

Suomen kansalaisuuden saaneet 1966–2007

Suomen kansalaisuuden saaneet 1966–2007

Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Saari (09) 1734 3401, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (175,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 5.6.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomen kansalaisuuden saamiset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-7142. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kans/2007/kans_2007_2008-06-05_tie_001_fi.html