Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.9.2005

Kuluttajien näkemykset varovaisia syyskuussa

Kuluttajien luottamuksen heinäkuussa alkanut vahvistuminen pysähtyi syyskuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli syyskuussa 10,8, kun se oli elokuussa 13,6. Luottamusindikaattori alitti samalla jälleen pitkän ajan keskiarvonsa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 20. syyskuuta 1 510 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää heikkenivät hieman syyskuussa elokuuhun verrattuna. Odotukset Suomen taloudesta ja työttömyydestä olivat pessimistisiä. Sen sijaan omaan talouteensa ja mahdollisuuksiinsa säästää kuluttajat uskoivat edelleen. Inflaation kiihtymistä kuitenkin uumoiltiin ja kestotavaroiden ostamista ei pidetty syyskuussa yhtä kannattavana kuin kuukautta tai vuotta aiemmin.

Kuluttajien näkemykset taloudesta syyskuussa 2005

  Syyskuu 2005 saldoluku Elokuu 2005 saldoluku Syyskuu 2004 saldoluku Keskiarvo 10/95-9/05
Kuluttajien luottamusindikaattori 10,8 13,6 12,2 13,5
Oma taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 9,3 11,8 12,5 9,1
Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana 44,1 47,2 47,9 31,8
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen -2,3 2,0 4,4 7,1
Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen -7,8 -6,5 -15,8 5,9
Inflaatio 12 kk:n kuluttua, % 2,6 2,2 1,8 1,9
Oma työttömyyden uhka haastatteluhetkellä 3,3 5,2 4,3 ..
Kotitalouden rahatilanne haastatteluhetkellä 27,8 32,5 30,9 24,6
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 19,6 27,3 25,7 20,7
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä 12,5 13,9 14,3 5,4
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 33,0 35,3 28,3 22,9
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästämismahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Syyskuussa 25 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Hieman useampi eli 28 prosenttia kuluttajista puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat elokuussa 27 ja 22 prosenttia ja vuosi sitten 29 ja 20 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti syyskuussa edelleen 28 prosenttia kuluttajista, mutta aiempaa hieman useampi eli 11 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajista 41 prosenttia arvioi syyskuussa, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana, ja 28 prosenttia uskoi työttömyyden vähenemiseen. Työllisistä 12 prosenttia arvioi työttömyyden uhan viime kuukausina kasvaneen omalla kohdallaan, mutta hieman useampi eli 14 prosenttia puolestaan uskoi uhan vähentyneen.

Kuluttajat ennustivat syyskuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,6 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Vastaava odotus oli elokuussa 2,2 prosenttia ja vuosi sitten 1,8 prosenttia.

Kuluttajista 44 prosenttia piti syyskuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vastaava osuus oli kuukautta ja vuotta aiemmin 48 prosenttia. Kotitalouksilla oli edelleen runsaasti aikeita muun muassa sisustaa kotia ja hankkia kodintekniikkaa. Vuoden sisällä 16 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon.

Kuluttajista 76 prosenttia piti ajankohtaa lainan ottamiselle hyvänä. Kotitalouksista 16 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Säästämisen arvioi syyskuussa kannattavaksi 60 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 61 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 77 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-9/2005

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua
10/1995-9/2005

Tuoretta vertailutietoa kuluttajien luottamuksesta eri EU-maissa on saatavissa 30.9. kello 12 alkaen
osoitteesta:
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2005, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 27.9.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. syyskuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2005/09/kbar_2005_09_2005-09-27_tie_001.html