Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.11.2005

Kuluttajien luottamus talouteen ennallaan marraskuussa

Kuluttajien talousnäkemykset tiivistävä kuluttajien luottamusindikaattori oli marraskuussa 14,6 eli suunnilleen sama kuin lokakuussa. Luottamus talouteen oli marraskuussa vahvempi kuin vuosi sitten ja myös hieman vahvempi kuin keskimäärin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 18. marraskuuta 1 511 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin kaikissa neljässä osatekijässä tapahtui marraskuussa vain vähäisiä muutoksia lokakuuhun verrattuna. Kuluttajien odotukset omasta taloudestaan olivat edelleen valoisat, kun taas arviot yleisestä taloudesta pysyivät vaisuina.

Kuluttajien näkemykset taloudesta marraskuussa 2005

  Marraskuu 2005 saldoluku Lokakuu 2005 saldoluku Marraskuu 2004 saldoluku Keskiarvo 10/95-11/05
Kuluttajien luottamusindikaattori 14,6 14,0 10,8 13,5
Oma taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 11,8 11,5 11,6 9,2
Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana 47,5 44,3 47,4 32,0
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 1,4 2,8 1,1 7,0
Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen -2,2 -2,6 -17,1 5,7
Inflaatio 12 kk:n kuluttua, % 2,3 2,3 1,9 1,9
Oma työttömyyden uhka haastatteluhetkellä 4,8 2,6 0,8 ..
Kotitalouden rahatilanne haastatteluhetkellä 29,9 30,3 32,0 24,7
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 19,4 25,3 21,6 20,7
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä 13,9 19,7 15,2 5,6
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 31,1 33,3 24,6 23,1
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästämismahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Marraskuussa 24 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 20 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Oman taloutensa kohentumiseen luotti marraskuussa 29 prosenttia kuluttajista ja vain 8 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajista 35 prosenttia arvioi marraskuussa, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana, ja 32 prosenttia uskoi työttömyyden vähenemiseen. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 48 ja 19 prosenttia. Työllisistä 11 prosenttia arvioi marraskuussa työttömyyden uhan viime kuukausina kasvaneen omalla kohdallaan, mutta useampi eli 15 prosenttia puolestaan uskoi uhan vähentyneen.

Kuluttajat ennustivat marraskuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,3 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Vastaava inflaatio-odotus oli vuosi sitten 1,9 prosenttia.

Kuluttajista 44 prosenttia piti marraskuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Kotitalouksilla oli runsaasti aikeita käyttää rahaa muun muassa matkailuun ja kodin sisustamiseen sekä viihde-elektroniikan ja harrastusvälineiden hankintaan. Suurimmatkin hankinnat kiinnostivat edelleen marraskuussa, sillä vuoden sisällä 19 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 9 prosenttia asunnon.

Marraskuussa 74 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa lainan ottamiselle hyvänä. Kotitalouksista 14 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Säästämisen arvioi marraskuussa kannattavaksi 61 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 64 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 79 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Kuluttajabarometrin marraskuun haastatteluissa selvitettiin myös erilaisten teknisten laitteiden yleisyyttä kotitalouksissa. Tiedot julkaistaan laajasti Tilastokeskuksen Tieto&trendit -lehdessä joulukuun puolivälissä.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-11/2005

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua
10/1995-11/2005

Kuluttajien luottamusindikaattori EU-maissa, lokakuu 2005
Indikaattorin poikkeama maan keskiarvosta 10/1995-10/2005*

*laskettu kausitasoitetuista sarjoista; Malta ei julkaise barometria; Ranskan tieto puuttuu sarjan katkeamisen vuoksi;
keskiarvot lyhyemmältä ajalta: Luxemburg 1/2002-, Kypros, Liettua ja Puola 1/2001-, Slovakia 4/1999-
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, October 2005
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2005, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 28.11.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. marraskuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2005/11/kbar_2005_11_2005-11-28_tie_001.html