Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.4.2006

Kuluttajien luottamuksen laskusuuntaus jatkui huhtikuussa

Suomalaisten talousnäkemykset tiivistävä kuluttajien luottamusindikaattori oli huhtikuussa 9,4. Maaliskuussa luottamusindikaattori oli 12,6 ja vielä helmikuussa 17,0. Luottamusindikaattorin keskiarvo 1990-luvun alun laman jälkeisinä vuosina on 13,5. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 3. - 20. huhtikuuta 1 514 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä kuitenkin vain arviot kotitalouden säästämismahdollisuuksista heikkenivät huhtikuussa selvästi edelliskuuhun verrattuna. Kuluttajat pitivät mahdollisuuksiaan säästää silti edelleen erinomaisina. Muutenkin odotukset oman talouden kehityksestä pysyivät valoisina, ja esimerkiksi asunnon ostoa harkitsi huhtikuussa moni. Sen sijaan näkemykset Suomen taloudesta ja varsinkin työttömyyskehityksestä synkkenivät yhä hieman.

Kuluttajien näkemykset taloudesta huhtikuussa 2006

  Huhtikuu 2006 saldoluku Maaliskuu 2006 saldoluku Huhtikuu 2005 saldoluku Keskiarvo 10/95-4/06
Kuluttajien luottamusindikaattori 9,4 12,6 13,5 13,5
Indikaattorin osatekijät:        
Oma taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 11,0 11,3 11,9 9,3
Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana 41,6 50,9 40,2 32,6
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen -1,8 -0,1 4,4 6,8
Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen -13,3 -11,8 -2,5 5,4
Muut:        
Inflaatio 12 kk:n kuluttua, % 2,4 2,2 2,1 1,9
Oma työttömyyden uhka haastatteluhetkellä 0,9 3,7 6,0 ..
Kotitalouden rahatilanne haastatteluhetkellä 29,4 32,1 31,4 25,0
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 24,1 24,7 26,4 20,8
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä 21,2 18,1 17,9 6,1
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 26,4 23,9 33,0 23,2
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästämismahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Huhtikuussa 24 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 26 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 27 ja 18 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti huhtikuussa 30 prosenttia kuluttajista ja vain 11 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajista 47 prosenttia arvioi huhtikuussa, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana, ja 26 prosenttia uskoi työttömyyden vähenemiseen. Vastaavat osuudet olivat vuotta aiemmin 33 ja 29 prosenttia. Työllisistä 16 prosenttia arvioi huhtikuussa työttömyyden uhan viime kuukausina kasvaneen omalla kohdallaan ja 14 prosenttia puolestaan uskoi uhan vähentyneen.

Kuluttajat ennustivat huhtikuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,4 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Vastaava inflaatio-odotus oli viime vuoden huhtikuussa 2,1 prosenttia.

Huhtikuussa 72 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa lainan ottamiselle hyvänä ja 14 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Säästämisen arvioi huhtikuussa kannattavaksi 67 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 62 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 76 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Vastaavat osuudet olivat kuukautta aiemmin 65 ja 81 prosenttia.

Kuluttajista 46 prosenttia piti huhtikuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Kotitalouksilla oli runsaasti suunnitelmia käyttää rahaa muun muassa viihde-elektroniikan hankintaan. Vuoden sisällä 19 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 11 prosenttia asunnon. Asunnon ostoaikeet lisääntyivät uudelleen maaliskuun notkahduksen jälkeen.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-4/2006

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua
10/1995-4/2006

Kuluttajien luottamusindikaattori EU-maissa, maaliskuu 2006
Indikaattorin poikkeama maan keskiarvosta 10/1995-3/2006*

*laskettu kausitasoitetuista sarjoista; Ranskan tieto suuntaa-antava sarjan katkeamisen vuoksi;
keskiarvot lyhyemmältä ajalta: Malta 11/2002-, Luxemburg 1/2002-, Kypros, Liettua ja Puola 1/2001-, Slovakia 4/1999-
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, March 2006
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2006, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 27.4.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. huhtikuu 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2006/04/kbar_2006_04_2006-04-27_tie_001.html