Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.6.2006

Kuluttajien usko talouskasvuun ja työllisyyteen elpymässä

Kuluttajien luottamuksen vahvistuminen jatkui kesäkuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli kesäkuussa 16,6, kun se toukokuussa oli 13,9 ja vielä huhtikuussa 9,4. Viime vuoden kesäkuussa luottamus talouteen oli selvästi heikompi paperialan työselkkauksen vuoksi. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 16. kesäkuuta 1 530 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset omasta ja Suomen taloudesta sekä varsinkin työttömyyskehityksestä paranivat kesäkuussa edelliskuuhun verrattuna. Näkemykset Suomen taloudesta ja työttömyydestä olivat kuitenkin edelleen pitkän ajan keskimääräisiä vaisummat. Kuluttajat arvioivat säästämismahdollisuutensa edelleen erinomaisiksi ja pitivät säästämistä kannattavampana kuin koskaan aiemmin.

Kuluttajien näkemykset taloudesta kesäkuussa 2006

  Kesäkuu 2006 saldoluku Toukokuu 2006 saldoluku Kesäkuu 2005 saldoluku Keskiarvo 10/95-6/06
Kuluttajien luottamusindikaattori 16,6 13,9 8,8 13,5
Indikaattorin osatekijät:        
Oma taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 12,4 11,0 9,9 9,3
Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana 48,3 49,2 46,5 32,8
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 2,3 0,2 -6,4 6,7
Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 3,4 -4,9 -14,6 5,3
Muut:        
Inflaatio 12 kk:n kuluttua, % 2,6 2,4 2,2 1,9
Oma työttömyyden uhka haastatteluhetkellä 3,7 2,9 2,7 ..
Kotitalouden rahatilanne haastatteluhetkellä 29,8 31,6 30,0 25,1
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 22,6 22,0 22,8 20,9
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä 23,5 22,3 14,9 6,3
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 23,1 26,4 31,8 23,2
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästämismahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Kesäkuussa 26 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 21 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat toukokuussa 24 ja 23 prosenttia ja vuosi sitten 20 ja 31 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti kesäkuussa 31 prosenttia kuluttajista ja vain 10 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajista 29 prosenttia arvioi kesäkuussa, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana, ja 37 prosenttia uskoi työttömyyden vähenemiseen. Vastaavat osuudet olivat toukokuussa 38 ja 32 prosenttia ja vuosi sitten 46 ja 20 prosenttia. Työllisistä 12 prosenttia arvioi kesäkuussa työttömyyden uhan viime kuukausina kasvaneen omalla kohdallaan ja 14 prosenttia puolestaan uskoi uhan vähentyneen.

Kuluttajat ennustivat kesäkuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,6 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Vastaava inflaatio-odotus oli kuukautta aiemmin 2,4 prosenttia ja vuosi sitten 2,2 prosenttia.

Kesäkuussa 68 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa lainan ottamiselle hyvänä ja 16 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Säästämisen arvioi kesäkuussa kannattavaksi ennätykselliset 69 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 65 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 80 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Kuluttajista 44 prosenttia piti kesäkuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Kotitalouksilla oli runsaasti suunnitelmia käyttää rahaa muun muassa viihde-elektroniikan sekä harrastus- tai urheiluvälineiden hankintaan. Kotitalouksista 24 prosenttia harkitsi digisovittimen ostamista puolen vuoden kuluessa. Vuoden sisällä 17 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-6/2006

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua
10/1995-6/2006

Kuluttajien luottamusindikaattori EU-maissa, toukokuu 2006
Indikaattorin poikkeama maan keskiarvosta 10/1995-5/2006*

*laskettu kausitasoitetuista sarjoista; Ranskan tieto suuntaa-antava sarjan katkeamisen vuoksi;
keskiarvot lyhyemmältä ajalta: Malta 11/2002-, Luxemburg 1/2002-, Kypros, Liettua ja Puola 1/2001-, Slovakia 4/1999-
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, May 2006
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2006, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 27.6.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. kesäkuu 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2006/06/kbar_2006_06_2006-06-27_tie_001.html