Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.6.2006

Konsumenterna hyser igen större förtroende för den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen

Konsumenternas förtroende för ekonomin förstärktes ytterligare i juni. Konsumenternas förtroendeindikator var i juni 16,6, medan den i maj var 13,9 och i april 9,4. Förtroendet för ekonomin var klart svagare i juni året innan på grund av arbetskonflikten inom pappersbranschen. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens konsumentbarometer, som bygger på intervjuer som gjordes mellan den 1 och 16 juni med 1 530 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades förväntningarna på den egna ekonomin och Finlands ekonomi samt isynnerhet på utvecklingen av arbetslösheten jämfört med maj. Uppfattningarna om Finlands ekonomi och arbetslösheten var dock fortfarande lamare än de genomsnittliga uppfattningarna för en längre tid. Konsumenterna ansåg att deras möjligheter att spara fortfarande var utomordentliga och tyckte att det är mer fördelaktigt än någonsin tidigare att spara.

Konsumenternas syn på ekonomin i juni 2006

  Juni 2006 nettotal Maj 2006 nettotal Juni 2005 nettotal Medeltal 10/95-6/06
Konsumenternas förtroendeindikator 16,6 13,9 8,8 13,5
Indikatorns delfaktorer:        
Den egna ekonomiska situationen om 12 mån. jämfört med nuläget 12,4 11,0 9,9 9,3
Hushållets möjligheter att spara under de följande 12 mån. 48,3 49,2 46,5 32,8
Finlands ekonomiska situation om 12 mån. jämfört med nuläget 2,3 0,2 -6,4 6,7
Arbetslösheten i Finland om 12 mån. jämfört med nuläget 3,4 -4,9 -14,6 5,3
Övriga:        
Inflationen om 12 mån., % 2,6 2,4 2,2 1,9
Risken för egen arbetslöshet vid intervjutidpunkten 3,7 2,9 2,7 ..
Hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten 29,8 31,6 30,0 25,1
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror vid intervjutidpunkten 22,6 22,0 22,8 20,9
Hur fördelaktigt är det att spara vid intervjutidpunkten 23,5 22,3 14,9 6,3
Hur fördelaktigt är det att ta lån vid intervjutidpunkten 23,1 26,4 31,8 23,2
Nettotaleterhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av fyra nettotal för de kommande 12 månaderna: den egna ekonomin och Finlands ekonomi, arbetslösheten och hushållens möjligheter att spara. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.

I juni trodde 26 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 21 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar för maj var 24 och 23 procent och för ett år sedan 20 och 31 procent. I juni litade 31 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och bara 10 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

I juni bedömde 29 procent av konsumenterna att arbetslösheten ökar under det följande året och 37 procent trodde att arbetslösheten minskar. Motsvarande andelar var i maj 38 och 32 procent och för ett år sedan 46 och 20 procent. Av de sysselsatta antog 12 procent i juni att risken för arbetslöshet ökat under de senaste månaderna för deras egen del och 14 procent antog åter att risken hade minskat.

I juni förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,6 procent under de följande 12 månaderna. I maj var motsvarande inflationsförväntning 2,4 procent och för ett år sedan 2,2 procent.

I juni ansåg 68 procent av konsumenterna att tidpunkten att ta lån är god och 16 procent av hushållen planerade att ta lån inom ett år. Av konsumenterna ansåg i juni rekordhöga 69 procent att det är fördelaktigt att spara. 65 procent av hushållen hade sparat och 80 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I juni ansåg 44 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Hushållen hade ett stort antal planer på att spendera pengar bl.a. på hemelektronik samt på att skaffa fritids- och sportartiklar. 24 procent av hushållen planerade att köpa en digital box inom sex månader. Inom ett år tänkte 17 procent av hushållen ganska eller mycket säkert köpa bil och 8 procent bostad.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-6/2006

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands
ekonomi 10/1995-6/2006

Konsumenternas förtroendeindikator i EU-länderna, maj 2006
Indikatoravvikelse från landets medeltal 10/1995-5/2006*

*räknat på basis av säsongrensade serier; uppgift om Frankrike riktningsgivande på grund av att serien brutits;
medeltal för kortare period: Malta 11/2002-, Luxemburg 1/2002-, Cypern, Litauen och Polen 1/2001-, Slovakien 4/1999-
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, May 2006 http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2006, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.6.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juni 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2006/06/kbar_2006_06_2006-06-27_tie_001_sv.html