Beskrivning

Konsumenternas syn på ekonomiska frågor samt förväntningar och avsikter med anknytning till dem.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/meta_sv.html