Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.7.2007

Kuluttajien luottamus talouteen vahva

Kuluttajien luottamus talouteen oli heinäkuussa edelleen vahva, vaikka se heikkeni hieman edelliskuusta. Kuluttajien luottamusindikaattori oli heinäkuussa 18,5, kun se kesäkuussa oli 20,4. Luottamus talouteen oli samalla selvästi vahvempi kuin vuosi sitten ja pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 2. - 20. heinäkuuta 1 538 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset säästämismahdollisuuksista heikkenivät heinäkuussa hieman edelliskuuhun verrattuna. Säästämisnäkymät olivat kuitenkin edelleen erinomaiset. Muut luottamusindikaattorin osatekijät pysyivät heinäkuussa suunnilleen ennallaan. Kuluttajien odotukset Suomen taloudesta olivat edelleen vaisut. Sen sijaan työttömyyden vähenemiseen uskottiin kesäkuun tapaan lujasti.

Kuluttajien näkemykset taloudesta heinäkuussa 2007, saldolukuja*

  Keskiarvo
10/95-7/07
Maksimi
10/95-7/07
Minimi
10/95-7/07
Heinäkuu
 2006
Kesäkuu
 2007
Heinäkuu
2007
Tilanne***
Kuluttajien luottamusindikaattori 13,8 21,8 3,5 14,4 20,4 18,5 ++
Indikaattorin osatekijät:              
Oma taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
9,5 14,1 2,3 9,1 12,2 11,4 +
Kotitalouden säästämismahdollisuudet
seuraavan 12 kk:n aikana
34,1 51,8 10,9 45,3 51,8 45,1 ++
Suomen taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
6,3 21,7 - 14,0 0,2 3,6 2,6 -
Työttömyys Suomessa
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
5,5 27,6 - 22,7 3,1 14,1 14,8 +
Muut:              
Inflaatio
12 kk:n kuluttua, prosenttia
2,0 3,1 0,7 2,4 2,5 2,6  
Oma työttömyyden uhka
haastatteluhetkellä**
4,0 6,6 0,8 4,7 5,1 6,1 ++
Kotitalouden rahatilanne
haastatteluhetkellä
25,7 35,1 14,7 30,8 34,0 32,5 ++
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus
haastatteluhetkellä
21,0 37,7 - 2,1 29,0 14,6 22,3 +
Säästämisen edullisuus
haastatteluhetkellä
8,4 33,7 - 19,6 22,3 33,1 33,7 ++
Lainanoton edullisuus
haastatteluhetkellä
22,2 42,0 - 13,5 24,8 3,6 3,7 -
* Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.
** Oma työttömyyden uhka kysytty vasta maaliskuusta 2004 lähtien.
*** ++ Tilanne hyvin valoisa, + Tilanne valoisa, - Tilanne heikko, - - Tilanne hyvin heikko.

Heinäkuussa 25 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 19 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Oman taloutensa kohentumiseen luotti heinäkuussa 30 prosenttia kuluttajista ja vain 11 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajista 48 prosenttia odotti heinäkuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 19 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 37 ja 30 prosenttia. Työllisistä 17 prosenttia uskoi heinäkuussa työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 10 prosenttia puolestaan arvioi uhan kasvaneen.

Kuluttajat ennustivat heinäkuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,6 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,0 prosenttia.

Heinäkuussa ennätykselliset 78 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vuosi sitten näin ajatteli 68 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 65 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 77 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Eniten säästetään pahanpäivän varalle, velanhoitoon tai lomamatkaa varten, ja suosituimpia sijoituskohteita pankkitilien jälkeen ovat erilaiset rahastot.

Lainan ottamisen arvioi heinäkuussa kannattavaksi 53 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli vuosi sitten 71 prosenttia. Kotitalouksista hieman aiempaa harvempi eli 11 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 47 prosenttia piti heinäkuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Monilla kotitalouksilla oli aikeita käyttää rahaa muun muassa kodin sisustukseen ja viihde-elektroniikan hankintaan. Digisovittimen ostoa syksyn aikana harkitsi 33 prosenttia kotitalouksista. Vuoden sisällä 17 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-7/2007

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua
10/1995-7/2007

Kuluttajien luottamusindikaattori EU-maissa, kesäkuu 2007
Indikaattorin poikkeama maan keskiarvosta 10/1995-6/2007*

*laskettu kausitasoitetuista sarjoista
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, June 2007
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2007, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 27.7.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. heinäkuu 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2007/07/kbar_2007_07_2007-07-27_tie_001.html