Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.9.2007

Kuluttajien kuva Suomen taloudesta heikentynyt

Kuluttajien luottamus talouteen oli edelleen vahva syyskuussa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli syyskuussa 18,5, kun se elokuussa oli 20,3 ja heinäkuussa 18,5. Luottamus talouteen oli samalla vahvempi kuin vuosi sitten ja pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 3. - 19. syyskuuta 1 573 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset Suomen taloudesta heikkenivät syyskuussa edelliskuuhun verrattuna ja olivat synkimmillään pariin vuoteen. Myös oman talouden saldoluku laski hieman, mutta se oli edelleen pitkäaikaista keskiarvoaan korkeampi. Kuluttajien näkemykset työttömyyskehityksestä ja varsinkin säästämisestä olivat edelleen valoisat, kun taas lainanottoarvioiden hiipuminen jatkui. Lisäksi kestotavaroiden ostamisen kannattavuuden arvioitiin syyskuussa heikentyneen ja inflaation jatkossa nopeutuvan.

Kuluttajien näkemykset taloudesta syyskuussa 2007, saldolukuja*

  Keskiarvo
10/95-9/07
Maksimi
10/95-9/07
Minimi
10/95-9/07
Syyskuu
 2006
Elokuu
2007
Syyskuu
2007
Tilanne***
Kuluttajien luottamusindikaattori 13,9 21,8 3,5 16,1 20,3 18,5 ++
Indikaattorin osatekijät:              
Oma taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
9,5 14,1 2,3 10,2 11,7 10,2 +
Kotitalouden säästämismahdollisuudet
seuraavan 12 kk:n aikana
34,4 52,0 10,9 44,6 52,0 51,4 ++
Suomen taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
6,2 21,7 -14,0 1,2 1,5 -3,5 - -
Työttömyys Suomessa
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
5,6 27,6 -22,7 8,5 16,1 15,7 +
Muut:              
Inflaatio
12 kk:n kuluttua, prosenttia
2,0 3,1 0,7 2,6 2,8 3,1  
Oma työttömyyden uhka
haastatteluhetkellä**
4,1 7,2 0,8 5,6 7,2 5,3 +
Kotitalouden rahatilanne
haastatteluhetkellä
25,8 35,1 14,7 30,4 34,0 32,7 ++
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus
haastatteluhetkellä
20,9 37,7 -2,1 23,9 18,3 12,3 - -
Säästämisen edullisuus
haastatteluhetkellä
8,7 35,1 -19,6 25,1 35,1 34,5 ++
Lainanoton edullisuus
haastatteluhetkellä
21,9 42,0 -13,5 20,5 0,7 -6,2 - -
* Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.
** Oma työttömyyden uhka kysytty vasta maaliskuusta 2004 lähtien.
*** ++ Tilanne hyvin valoisa, + Tilanne valoisa, - Tilanne heikko, - - Tilanne hyvin heikko.

Syyskuussa 21 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 27 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat elokuussa 25 ja 21 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti syyskuussa 29 prosenttia kuluttajista ja vain 11 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajista 48 prosenttia odotti syyskuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 16 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 40 ja 22 prosenttia. Työllisistä 13 prosenttia uskoi syyskuussa työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 9 prosenttia puolestaan arvioi uhan kasvaneen.

Kuluttajat ennustivat syyskuussa, että kuluttajahinnat nousevat 3,1 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus oli näin huhtikuun 2001 maksimitasolla. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,0 prosenttia.

Syyskuussa - elokuun tapaan - ennätykselliset 79 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vuosi sitten näin ajatteli 71 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 68 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja peräti 82 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi syyskuussa kannattavaksi enää 44 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli vuosi sitten 67 prosenttia. Kotitalouksista 13 prosenttia suunnitteli kuitenkin ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 40 prosenttia piti syyskuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vastaava osuus oli elokuussa ja vuosi sitten 44 prosenttia. Monilla kotitalouksilla oli aikeita käyttää rahaa muun muassa harrastus- tai urheiluvälineiden hankintaan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Viihde-elektroniikan ostoaikeet ovat hieman vähentyneet, mutta digisovittimen hankintaa mietti syyskuussa 29 prosenttia kotitalouksista. Vuoden sisällä 17 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 7 prosenttia asunnon.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-9/2007

Talouden mikro- ja makroindikaattorit 10/1995-9/2007*

* Mikroindikaattori on keskiarvo kolmesta saldoluvusta: oma talous ja talouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n kuluttua sekä
talouden rahatilanne haastatteluhetkellä.
Makroindikaattori on keskiarvo kahdesta saldoluvusta: Suomen talous ja työttömyys 12 kk:n kuluttua.

Kuluttajien luottamusindikaattori EU-maissa, elokuu 2007
Indikaattorin poikkeama maan keskiarvosta 10/1995-8/2007*

* Laskettu kausitasoitetuista sarjoista
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, August 2007
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2007, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 27.9.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. syyskuu 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2007/09/kbar_2007_09_2007-09-27_tie_001.html