Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.4.2008

Kuluttajien luottamus ennallaan huhtikuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli huhtikuussa 12,6 eli suunnilleen sama kuin maaliskuussa. Luottamus talouteen oli siten edelleen heikompi kuin vuosi sitten ja pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 18. huhtikuuta 1 546 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä työttömyysodotusten elpyminen kahden kuukauden takaisesta notkahduksesta jatkui huhtikuussa. Sen sijaan kuva Suomen taloudesta synkkeni edelleen. Muut osatekijät pysyivät suunnilleen ennallaan: arviot säästämismahdollisuuksista olivat hyvin valoisat, kun taas odotukset omasta taloudesta olivat totuttua varovaisemmat. Kuluttajat ennustivat huhtikuussa inflaation pysyvän korkeana ja pitivät ajankohtaa hyvin otollisena säästämiselle.

Kuluttajien näkemykset taloudesta huhtikuussa 2008, saldolukuja*

  Keskiarvo
10/95-
Maksimi
10/95-
Minimi
10/95-
Huhtikuu
 2007
Maaliskuu
2008
Huhtikuu
2008
Tilanne**
Kuluttajien luottamusindikaattori 13,9 21,8 3,5 17,9 12,9 12,6 -
Indikaattorin osatekijät:              
Oma taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
9,5 14,1 2,3 12,5 9,8 9,3 -
Kotitalouden säästämismahdollisuudet
seuraavan 12 kk:n aikana
35,0 52,0 10,9 44,0 49,0 49,2 ++
Suomen taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
5,5 21,7 -14,0 2,7 -10,5 -12,9 - -
Työttömyys Suomessa
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
5,5 27,6 -22,7 12,6 3,2 5,0 -
Muut:              
Inflaatio
12 kk:n kuluttua, prosenttia
2,1 3,8 0,7 2,4 3,6 3,7  
Oma työttömyyden uhka
haastatteluhetkellä
4,4 7,6 0,8 5,6 6,1 7,3 ++
Kotitalouden rahatilanne
haastatteluhetkellä
26,1 35,1 14,7 31,8 32,1 31,4 +
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus
haastatteluhetkellä
20,9 37,7 -2,1 22,0 24,2 24,6 +
Säästämisen edullisuus
haastatteluhetkellä
9,9 36,8 -19,6 30,8 31,0 33,1 ++
Lainanoton edullisuus
haastatteluhetkellä
20,8 42,0 -13,5 3,7 3,7 1,3 - -
* Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä (vastausvaihtoehtoja painottaen) myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä - mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.
** ++ Tilanne hyvin valoisa, + Tilanne valoisa, - Tilanne heikko, - - Tilanne hyvin heikko.

Huhtikuussa 15 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 39 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 24 ja 19 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti huhtikuussa 28 prosenttia kuluttajista ja 13 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vuosi sitten nämä osuudet olivat 32 ja vain 9 prosenttia kuluttajista.

Kuluttajista 38 prosenttia odotti huhtikuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 28 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat vielä helmikuussa 29 ja 39 prosenttia. Työllisistä 16 prosenttia uskoi huhtikuussa työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 9 prosenttia puolestaan arvioi uhan kasvaneen.

Kuluttajat ennustivat huhtikuussa, että kuluttajahinnat nousevat 3,7 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,1 prosenttia.

Huhtikuussa 77 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 67 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 81 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Eniten säästetään pahanpäivän varalle tai yhä useammin lomamatkaa varten. Yhä suositumpien määräaikais- tai sijoitustilien jälkeen tavallisimpia sijoituskohteita ovat sijoitusrahastot ja vakuutukset.

Lainan ottamisen arvioi huhtikuussa kannattavaksi 50 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 13 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Maaliskuussa tätä harkitsi 16 prosenttia kotitalouksista.

Kuluttajista 48 prosenttia piti huhtikuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Monilla kotitalouksilla oli aikeita käyttää rahaa muun muassa matkailuun, kodin kohentamiseen tai kodinkoneiden hankintaan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Kuten vuosi sitten, 19 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon vuoden sisällä.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-4/2008

Kuluttajien mikro- ja makroindikaattorit 10/1995-4/2008*

* Mikroindikaattori on keskiarvo kolmesta saldoluvusta: oma talous ja talouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n kuluttua sekä
talouden rahatilanne haastatteluhetkellä.
Makroindikaattori on keskiarvo kahdesta saldoluvusta: Suomen talous ja työttömyys 12 kk:n kuluttua.

Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama maan keskiarvosta EU-maissa, maaliskuu 2008*

* Laskettu kausitasoitetuista sarjoista; keskiarvo: 10/1995-
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, March 2008
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2008, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 28.4.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. huhtikuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2008/04/kbar_2008_04_2008-04-28_tie_001.html