Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.1.2010

Kuluttajien luottamus ennallaan tammikuussa

Kuluttajien luottamus talouteen oli tammikuussa edelleen keskimääräistä vahvempaa. Kuluttajien luottamusindikaattori oli tammikuussa 14,5, kun se joulukuussa oli 14,4 ja marraskuussa 10,9. Tammikuussa kuluttajien luottamus oli samalla selvästi vahvempi kuin vuosi sitten. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 4. - 19. tammikuuta 1 421 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset omasta ja Suomen taloudesta sekä työllisyyskehityksestä paranivat tammikuussa hieman edelliskuuhun verrattuna. Sen sijaan arviot omista säästämismahdollisuuksista heikkenivät, mutta olivat edelleen valoisat. Vaikka talouden kehitys muuten ennakoitiin hyväksi, oli kuva yleisestä ja myös omasta työttömyydestä tammikuussa edelleen synkkä. Kuluttajat pitivät ajankohtaa tammikuussa otollisena varsinkin kestotavaroiden ostamiselle.

Kuluttajien näkemykset taloudesta tammikuussa 2010, saldolukuja1)

  Keskiarvo
10/95-
Maksimi
10/95-
Minimi
10/95-
Tammikuu
 2009
Joulukuu
2009
Tammikuu
2010
Näkymä 2)
Kuluttajien luottamusindikaattori 12,9 21,8 -6,5 -3,9 14,4 14,5 +/-
Indikaattorin osatekijät:              
Oma taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
9,1 14,1 2,3 3,5 8,9 10,2 +/-
Kotitalouden säästämismahdollisuudet
seuraavan 12 kk:n aikana
36,5 52,0 10,9 44,7 50,7 44,7 +
Suomen taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
4,5 21,7 -27,1 -17,0 19,8 21,7 ++
Työttömyys Suomessa
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
1,6 27,6 -51,1 -46,7 -21,8 -18,7 -
Muut:              
Inflaatio
12 kk:n kuluttua, prosenttia
2,1 4,6 0,7 2,0 1,9 1,9  
Oma työttömyyden uhka
haastatteluhetkellä
0,6 7,6 -18,8 -11,9 -9,7 -9,4 -
Kotitalouden rahatilanne
haastatteluhetkellä
26,9 35,1 14,7 30,5 33,7 30,7 +
Ajankohdan otollisuus
kestotavaroiden ostamiselle
20,8 41,8 -14,2 31,0 39,8 38,2 ++
Ajankohdan otollisuus
säästämiselle
10,8 36,8 -19,6 15,3 10,4 8,6 +/-
Ajankohdan otollisuus
lainanotolle
18,2 42,0 -47,1 -1,0 28,5 23,2 +/-
1) Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten
prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen
osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n
välillä - mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.
2) ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono,
- - Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tammikuussa 57 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 14 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten pessimistiset 22 ja 48 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti tammikuussa 28 prosenttia kuluttajista ja vain 10 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vuosi sitten nämä osuudet olivat 21 ja 14 prosenttia kuluttajista.

Kuluttajista 19 prosenttia odotti tammikuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 51 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten vielä synkemmät: 7 ja 80 prosenttia. Tammikuussa vain 10 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 26 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Työllisistä 44 prosenttia arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 19 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennustivat tammikuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,9 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,1 prosenttia.

Tammikuussa 56 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 64 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 77 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana. Etupäässä säästetään pahanpäivän varalle. Suosittujen määräaikais- tai sijoitustilien jälkeen tavallisimpia sijoituskohteita ovat vakuutukset sekä välillä jo hieman hiipuneet sijoitusrahastot.

Lainan ottamisen arvioi tammikuussa kannattavaksi 66 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli vuosi sitten 48 prosenttia. Tammikuussa 13 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 59 prosenttia piti tammikuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Kulutusaikeet olivat enimmäkseen maltillisia, mutta monet kotitaloudet käyttävät rahaa esimerkiksi viihde-elektroniikan ja harrastusvälineiden hankintaan sekä matkailuun seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden sisällä 15 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden tammikuussa 16 ja 6 prosenttia.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-1/2010

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua 10/1995-1/2010

Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama maan keskiarvosta EU-maissa, joulukuu 2009*

* Laskettu kausitasoitetuista sarjoista. Keskiarvo: 10/1995-. Irlannin tieto puuttuu
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, December 2009
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2010, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Kuluttajien luottamus 2010, tammikuu (pdf 199.9 kB)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 27.1.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. tammikuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2010/01/kbar_2010_01_2010-01-27_tie_001.html