Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.4.2010

Kuluttajien luottamus vahvistui huhtikuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli huhtikuussa 17,9, kun se maaliskuussa oli 15,4 ja helmikuussa 15,9. Kuluttajien luottamus talouteen oli huhtikuussa selvästi parempi kuin vuosi sitten ja myös vahvempi kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 20. huhtikuuta 1 373 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset työttömyydestä ja Suomen taloudesta paranivat huhtikuussa edelliskuuhun verrattuna. Usko Suomen talouteen oli vahvinta sitten vuoden 1994. Kuluttajien kuva omasta taloudestaan ja säästämismahdollisuuksistaan pysyi suunnilleen ennallaan ja valoisana. Lisäksi arviot omasta työttömyyden uhasta paranivat. Kuluttajat pitivät ajankohtaa huhtikuussa otollisena lainanotolle ja kestotavaroiden ostamiselle.

Kuluttajien näkemykset taloudesta huhtikuussa 2010, saldolukuja1)

  Keskiarvo
10/95-
Maksimi
10/95-
Minimi
10/95-
Huhtikuu
 2009
Maaliskuu
2010
Huhtikuu
2010
Näkymä2)
Kuluttajien luottamusindikaattori 13,0 21,8 -6,5 1,0 15,4 17,9 +
Indikaattorin osatekijät:              
Oma taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
9,1 14,1 2,3 3,4 10,1 10,2 +/-
Kotitalouden säästämismahdollisuudet
seuraavan 12 kk:n aikana
36,7 52,0 10,9 45,3 46,4 45,2 +
Suomen taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
4,8 24,2 -27,1 -2,7 22,0 24,2 ++
Työttömyys Suomessa
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
1,4 27,6 -51,1 -42,0 -17,0 -7,9 -
Muut:              
Inflaatio
12 kk:n kuluttua, prosenttia
2,1 4,6 0,7 1,4 2,0 2,3  
Oma työttömyyden uhka
haastatteluhetkellä
0,4 7,6 -18,8 -15,1 -4,4 0,9 +/-
Kotitalouden rahatilanne
haastatteluhetkellä
26,9 35,1 14,7 31,6 32,1 30,7 +
Ajankohdan otollisuus
kestotavaroiden ostamiselle
21,0 41,8 -14,2 31,3 30,5 31,9 +
Ajankohdan otollisuus
säästämiselle
10,8 36,8 -19,6 6,8 10,5 12,8 +/-
Ajankohdan otollisuus
lainanotolle
18,3 42,0 -47,1 9,0 21,2 27,0 +
1) Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta
kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo.
Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä - mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi
näkemys taloudesta.
2) ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, - - Näkymä hyvin huono.
Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Huhtikuussa 57 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 11 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten 35 ja 34 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti huhtikuussa 27 prosenttia kuluttajista ja vain 9 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vuosi sitten nämä osuudet olivat 21 ja 15 prosenttia kuluttajista.

Kuluttajista 26 prosenttia odotti huhtikuussa, että työttömyys vähenee Suomessa seuraavan vuoden aikana, ja 39 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat maaliskuussa 20 ja 49 prosenttia ja vuosi sitten hyvin synkät 10 ja 75 prosenttia.

Huhtikuussa 16 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 17 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Maaliskuussa nämä osuudet olivat 13 ja 21 prosenttia ja vuosi sitten synkät 8 ja 32 prosenttia. Huhtikuussa 44 prosenttia työllisistä arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 22 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennustivat huhtikuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,3 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,1 prosenttia.

Huhtikuussa 59 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 65 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 77 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi huhtikuussa kannattavaksi 70 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli maaliskuussa 65 prosenttia ja vuosi sitten 56 prosenttia. Huhtikuussa 14 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 55 prosenttia piti huhtikuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Kulutusaikeet olivat enimmäkseen maltillisia, mutta monet kotitaloudet käyttävät rahaa esimerkiksi matkailuun, asunnon korjauksiin ja kulkuvälineiden hankintaan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden sisällä 17 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 9 prosenttia asunnon. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden huhtikuussa 14 ja 8 prosenttia.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-4/2010

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua 10/1995-4/2010

Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama maan keskiarvosta EU-maissa, maaliskuu 20101)

1) Laskettu kausitasoitetuista sarjoista. Keskiarvo: 10/1995-. Irlannin tieto puuttuu
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, March 2010
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2010, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Kuluttajien luottamus 2010, huhtikuu (pdf 206,0 kB)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 27.4.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. huhtikuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2010/04/kbar_2010_04_2010-04-27_tie_001.html