Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.5.2010

Kuluttajien usko Suomen talouteen heikkeni toukokuussa

Kuluttajien luottamus talouteen oli toukokuussa edelleen selvästi vahvempi kuin vuosi sitten ja myös parempi kuin pitkällä ajalla keskimäärin. Kuluttajien luottamusindikaattori oli toukokuussa 15,8, kun se huhtikuussa oli 17,9 ja maaliskuussa 15,4. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 3. - 19. toukokuuta 1 317 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset työttömyyskehityksestä ja kotitalouden säästämismahdollisuuksista paranivat toukokuussa edelliskuuhun verrattuna. Kuluttajien kuva omasta taloudestaan yleensä pysyi ennallaan. Sen sijaan viime kuukausien hyvin valoisat näkemykset Suomen taloudesta heikkenivät nyt selvästi.

Kuluttajien näkemykset taloudesta toukokuussa 2010, saldolukuja1)

  Keskiarvo
10/95-
Maksimi
10/95-
Minimi
10/95-
Toukokuu
 2009
Huhtikuu
2010
Toukokuu
2010
Näkymä2)
Kuluttajien luottamusindikaattori 13,0 21,8 -6,5 7,2 17,9 15,8 +
Indikaattorin osatekijät:              
Oma taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
9,1 14,1 2,3 5,6 10,2 10,3 +/-
Kotitalouden säästämismahdollisuudet
seuraavan 12 kk:n aikana
36,7 52,0 10,9 46,8 45,2 49,3 +
Suomen taloudellinen tilanne
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
4,8 24,2 -27,1 9,5 24,2 10,0 +
Työttömyys Suomessa
12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen
1,3 27,6 -51,1 -33,2 -7,9 -6,5 +/-
Muut:              
Inflaatio
12 kk:n kuluttua, prosenttia
2,1 4,6 0,7 1,5 2,3 2,3  
Oma työttömyyden uhka
haastatteluhetkellä
0,4 7,6 -18,8 -16,9 0,9 -0,8 +/-
Kotitalouden rahatilanne
haastatteluhetkellä
27,0 35,1 14,7 32,9 30,7 32,0 +
Ajankohdan otollisuus
kestotavaroiden ostamiselle
21,1 41,8 -14,2 34,0 31,9 25,8 +/-
Ajankohdan otollisuus
säästämiselle
10,8 36,8 -19,6 12,0 12,8 16,5 +/-
Ajankohdan otollisuus
lainanotolle
18,3 42,0 -47,1 14,4 27,0 22,2 +/-
1) Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä - mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.
2) ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, - - Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Toukokuussa 43 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 21 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat huhtikuussa 57 ja 11 prosenttia ja vuosi sitten 44 ja 22 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti toukokuussa 28 prosenttia kuluttajista ja vain 10 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vuosi sitten nämä osuudet olivat 22 ja 13 prosenttia kuluttajista.

Kuluttajista 28 prosenttia odotti toukokuussa, että työttömyys vähenee Suomessa seuraavan vuoden aikana, ja 38 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten synkät 13 ja 67 prosenttia.

Toukokuussa 15 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 18 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Vuosi sitten nämä osuudet olivat synkät 8 ja 32 prosenttia. Toukokuussa 44 prosenttia työllisistä arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 24 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennustivat toukokuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,3 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,1 prosenttia.

Toukokuussa 63 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 66 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 80 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi toukokuussa kannattavaksi 67 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli vuosi sitten 60 prosenttia. Toukokuussa 13 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 51 prosenttia piti toukokuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vuosi sitten näin ajatteli 58 prosenttia kuluttajista. Kulutusaikeet olivat toukokuussa enimmäkseen maltillisia, mutta monet kotitaloudet käyttävät rahaa esimerkiksi matkailuun, asunnon korjauksiin ja viihde-elektroniikan hankintaan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden sisällä 17 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja aiempaa hieman harvempi eli 7 prosenttia asunnon. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden toukokuussa 17 ja 10 prosenttia.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-5/2010

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua 10/1995-5/2010

Kuluttajien luottamusindikaattorin poikkeama maan keskiarvosta EU-maissa, huhtikuu 20101)

1) Laskettu kausitasoitetuista sarjoista. Keskiarvo: 10/1995-. Irlannin tieto puuttuu
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, April 2010
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2010, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Kuluttajien luottamus 2010, toukokuu (pdf 204.0 kB)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 27.5.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. toukokuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2010/05/kbar_2010_05_2010-05-27_tie_001.html