Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.12.2010

Kuluttajien usko Suomen talouteen romahti joulukuussa

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni joulukuussa suunnilleen samalle tasolle kuin vuotta aikaisemmin ja pitkällä ajalla keskimäärin. Kuluttajien luottamusindikaattori oli joulukuussa 13,5, kun se marraskuussa oli 20,8 ja lokakuussa 20,5. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 16. joulukuuta 1 380 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä heikkenivät joulukuussa rajusti edelliskuuhun verrattuna. Näkemykset Suomen taloudesta olivat heikommat viimeksi keväällä 2009.

Sen sijaan kuluttajien arviot omasta taloudestaan ja säästämismahdollisuuksistaan säilyivät joulukuussa suunnilleen ennallaan ja säästämisen osalta valoisina. Joulukuussa kuluttajat pitivät lainanottoa ja varsinkin kestotavaroiden ostamista vähemmän kannattavana kuin aiemmin. Silti aikeita lainanottoon sekä asunnon ja kestotavaroiden ostoon oli kotitalouksilla paljon.

Joulukuussa enää 32 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 26 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat marraskuussa 47 ja 13 prosenttia ja vuosi sitten 54 ja 15 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti joulukuussa 29 prosenttia kuluttajista ja 13 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajista enää 26 prosenttia odotti joulukuussa, että työttömyys vähenee Suomessa seuraavan vuoden aikana, ja jo useampi eli 35 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat marraskuussa 36 ja 25 prosenttia ja vuosi sitten hyvin synkät 17 ja 54 prosenttia.

Joulukuussa 16 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 14 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Nämäkin osuudet olivat vuosi sitten synkemmät: 10 ja 24 prosenttia. Joulukuussa 45 prosenttia työllisistä arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 25 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennustivat joulukuussa, että kuluttajahinnat nousevat 3,0 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus oli viime vuoden joulukuussa 1,9 prosenttia, ja sen pitkän ajan keskiarvo on 2,1 prosenttia.

Joulukuussa 64 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vuosi sitten tätä mieltä oli 57 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 69 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja peräti 81 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi joulukuussa kannattavaksi 65 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli vuosi sitten 70 prosenttia. Joulukuussa huomattavan moni eli 16 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista vain 45 prosenttia piti joulukuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vuosi sitten näin ajatteli 60 prosenttia kuluttajista. Eri kulutusaikeita oli joulukuussa kuitenkin runsaasti, ja monet kotitaloudet käyttävät rahaa esimerkiksi matkailuun, kodin sisustukseen tai kodintekniikan ja harrastusvälineiden hankintaan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden sisällä 16 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja jopa 10 prosenttia asunnon. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden joulukuussa 16 ja 7 prosenttia.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 12/2009 11/2010 12/2010 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 13,2 22,9 -6,5 14,4 20,8 13,5 +/-
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 9,1 14,1 2,3 8,9 8,9 9,3 +/-
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana (saldoluku) 37,2 52,0 10,9 50,7 51,7 48,8 +
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 5,3 25,3 -27,1 19,8 17,2 1,7 -
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 1,4 27,6 -51,1 -21,8 5,3 -5,8 -
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,1 4,6 0,6 1,9 2,8 3,0  
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 21,3 41,8 -14,2 39,8 24,6 17,9 -
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,1 36,8 -19,6 10,4 21,0 17,7 +
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 18,5 42,0 -47,1 28,5 23,4 19,6 +/-

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä – mitä korkeampi lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä-sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, - - Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan myöhemmin EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2010, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (473,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.12.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. joulukuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2010/12/kbar_2010_12_2010-12-27_tie_001_fi.html