Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.9.2011

Kuluttajien luottamus vajosi edelleen syyskuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli syyskuussa 2,3, kun se elokuussa oli 5,1 ja heinäkuussa 11,3. Viime vuoden syyskuussa luottamus talouteen oli vahvimmillaan ja luottamusindikaattori sai arvon 22,9. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 13,2. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 19. syyskuuta 1 452 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain jo ennestään valoisat arviot omista säästämismahdollisuuksista paranivat syyskuussa edelliskuuhun verrattuna. Sen sijaan näkemykset omasta taloudesta yleensä heikkenivät edelleen hieman. Odotukset yleisestä taloudesta eli Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä muuttuivat syyskuussa yhä synkemmiksi. Maan taloutta koskevat arviot olivat pessimistisimmät sitten loppuvuoden 2008, ja työttömyyden lisääntymistä pelättiin viimeksi enemmän vuonna 2009.

Syyskuussa työlliset kuluttajat kokivat jonkin verran aiempaa enemmän myös omakohtaista työttömyyden uhkaa. Lisäksi syyskuussa pidettiin säästämistä huomattavasti kannattavampana kuin kestotavaroiden ostamista tai varsinkaan lainanottoa.

Syyskuussa vain 16 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 48 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat elokuussa 18 ja 45 prosenttia ja viime vuoden syyskuussa hyvin optimistiset 56 ja 8 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti syyskuussa 23 prosenttia kuluttajista ja 16 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Kuukautta aikaisemmin osuudet olivat 24 ja 15 prosenttia ja vuosi sitten 28 ja 12 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajista enää 14 prosenttia odotti syyskuussa, että työttömyys vähenee Suomessa seuraavan vuoden aikana, ja jo 58 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat elokuussa 17 ja 42 prosenttia ja vuosi sitten optimistiset 39 ja 21 prosenttia.

Syyskuussa 11 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja useampi eli 15 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Nämä osuudet olivat kuukautta aiemmin 13 ja 14 prosenttia ja vuosi sitten 20 ja 13 prosenttia. Syyskuussa 47 prosenttia työllisistä arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 27 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat ennustivat syyskuussa, että kuluttajahinnat nousevat 3,2 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus oli vielä heinäkuussa 3,6 prosenttia. Sen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Syyskuussa 65 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista peräti 69 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 81 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi syyskuussa kannattavaksi 47 prosenttia kuluttajista. Vuosi sitten vastaava osuus oli 71 prosenttia. Syyskuussa 12 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajista 38 prosenttia piti syyskuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vastaava osuus oli vuosi sitten 53 prosenttia. Kulutusaikeet olivat syyskuussa maltillisia, mutta monet kotitaloudet suunnittelivat käyttävänsä rahaa esimerkiksi matkailuun tai asunnon korjaamiseen ja sisustamiseen seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vuoden sisällä 16 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 7 prosenttia asunnon. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden syyskuussa 18 ja 7 prosenttia.

Kuluttajabarometrin syyskuun julkistuksen yhteydessä julkaistaan myös maakunnittaiset barometritiedot vuoden kolmannelta neljännekseltä. Lisäksi julkaistaan elokuussa kerätyt tiedot eri laitteiden yleisyydestä kotitalouksissa.

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu noin 4,1 miljoonaa henkilöä ja 2,5 miljoonaa kotitaloutta Suomessa. Tutkimuksen otoskoko on kuukausittain 2 200 henkilöä. Syyskuussa tutkimuksen vastauskato oli 34,0 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 09/2010 08/2011 09/2011 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 13,2 22,9 -6,5 22,9 5,1 2,3 --
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 9,0 14,1 2,3 9,2 5,8 4,5 --
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 37,6 52,2 10,9 48,8 44,7 48,9 +
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 5,0 25,3 -27,1 25,3 -16,5 -19,0 --
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 1,2 27,6 -51,1 8,5 -13,6 -25,3 --
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) 1,1 7,6 -18,8 6,3 1,6 -0,2 +/-
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,2 4,6 0,6 2,6 3,1 3,2  
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 20,9 41,8 -14,2 30,1 8,4 4,2 --
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,5 36,8 -19,6 19,2 20,6 19,2 +
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 18,0 42,0 -47,1 26,7 -4,4 -2,2 --

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä-sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan myöhemmin EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2011, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (540,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. syyskuu 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2011/09/kbar_2011_09_2011-09-27_tie_001_fi.html