Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.8.2013

Kuluttajien luottamus ennallaan elokuussa

Kuluttajien luottamus talouteen on edelleen heikko. Kuluttajien luottamusindikaattori oli elokuussa 5,0 eli sama kuin heinäkuussa. Kesäkuussa luottamusindikaattori oli 8,1. Elokuussa luottamus talouteen oli vahvempi kuin vuotta aikaisemmin (0,5) mutta selvästi heikompi kuin pitkällä ajalla keskimäärin (12,3). Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 19. elokuuta 1 450 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Yksikään kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä ei muuttunut elokuussa merkittävästi edelliskuuhun verrattuna. Kuluttajien odotukset Suomen taloudesta ja varsinkin työttömyyskehityksestä olivat elokuussa edelleen pessimistiset. Arviot myös kuluttajan omasta taloudesta pysyivät varovaisina. Sen sijaan omat säästämismahdollisuutensa kuluttajat laskivat edelleen hyviksi.

Kuluttajat eivät pitäneet säästämistä, lainanottoa ja kestotavaroiden ostamista elokuussa kovin kannattavana. Työllisten kuluttajien kokemassa työttömyysuhassa ei ilmennyt muutosta heinäkuuhun verrattuna.

Oma ja Suomen talous

Elokuussa 25 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista useampi eli 35 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden elokuussa 15 ja 46 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti elokuussa 23 prosenttia kuluttajista ja 14 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vuosi sitten osuudet olivat 20 ja 17 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 12 prosenttia odotti elokuussa, että työttömyys vähenee Suomessa seuraavan vuoden aikana, ja 61 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän.

Elokuussa 11 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 20 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Kaksi viidesosaa työllisistä (40 %) arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja neljännes (28 %) koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat elokuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,6 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus oli vuosi sitten 3,4 prosenttia, ja sen pitkän ajan keskiarvo on 2,3 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista vain 37 prosenttia piti elokuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Maltillisista kulutusaikeista huolimatta kodintekniikan ja harrastusvälineiden hankinta houkutti jonkin verran. Vuoden sisällä 16 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 7 prosenttia asunnon. Asuntonsa peruskorjaamista vuoden sisällä suunnitteli 19 prosenttia kotitalouksista.

Säästäminen ja lainanotto

Elokuussa 55 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 65 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 80 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi elokuussa kannattavaksi 52 prosenttia kuluttajista. Vastaava osuus oli heinäkuussa 58 prosenttia ja vuosi sitten 62 prosenttia. Elokuussa 11 prosenttia kotitalouksista suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 08/2012 07/2013 08/2013 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 12,3 22,9 -6,5 0,5 5,0 5,0 --
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,6 14,1 2,3 2,6 6,2 5,7 --
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,6 25,3 -27,1 -18,1 -5,0 -7,0 -
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,3 4,6 0,6 3,4 2,9 2,6  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -1,4 27,6 -51,1 -28,2 -26,5 -27,4 --
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) 0,2 7,6 -18,8 -2,7 -4,9 -5,0 -
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 19,2 41,8 -14,2 11,4 4,1 3,7 --
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,4 36,8 -19,6 13,2 2,7 7,2 -
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 17,3 42,0 -47,1 18,0 11,7 6,7 -
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 38,5 52,2 10,9 45,7 45,3 48,7 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tutkimuksen perusjoukko ja otos

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu 4,4 miljoonaa 15–84-vuotiasta henkilöä ja heidän 2,6 miljoonaa kotitalouttaan Suomessa. Perusjoukkoa laajennettiin 75–84-vuotiailla tammikuusta 2012 alkaen. Tutkimuksen brutto-otoskoko on kuukausittain 2 350 henkilöä (aiemmin 2 200 henkilöä).

Elokuussa tutkimuksen vastauskato oli 38,3 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Perusjoukon laajennuksen eli 75–84-vuotiaiden henkilöiden vastausten arvioidaan heikentäneen kuluttajien luottamusindikaattorin arvoa runsaalla yhdellä yksiköllä tammikuusta 2012 alkaen. Pääasiassa tämä on johtunut yhden osatekijän, kotitalouden säästämismahdollisuuksien saldoluvun laskusta. Perusjoukon laajennus on lisäksi vaikuttanut jonkin verran kodintekniikan omistusta koskeviin tuloksiin.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2013, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 09 1734 3598, Tara Junes 09 1734 3503, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (488,8 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.8.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. elokuu 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2013/08/kbar_2013_08_2013-08-27_tie_001_fi.html