Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.2.2014

Kuluttajien luottamus ei enää vahvistunut helmikuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli helmikuussa 8,3, kun se tammikuussa oli 9,9 ja joulukuussa 7,2. Viime vuoden helmikuussa luottamusindikaattori sai arvon 9,6. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,2. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 3. - 18. helmikuuta 1 346 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä vain näkemykset kotitalouden säästämismahdollisuuksista paranivat helmikuussa tammikuuhun verrattuna. Sen sijaan arviot Suomen taloudesta ja etenkin työttömyydestä heikkenivät. Kuluttajien odotukset omasta taloudesta pysyivät lähes ennallaan tammikuuhun verrattuna.

Kuluttajat pitivät helmikuussa ajankohtaa edelleen otollisempana lainanotolle kuin säästämiselle tai kestotavaroiden ostamiselle.

Oma ja Suomen talous

Helmikuussa 33 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 25 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat tammikuussa 39 ja 21 prosenttia ja vuosi sitten helmikuussa 35 ja 26 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti helmikuussa 23 prosenttia kuluttajista ja 12 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden helmikuussa 25 ja 13 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 56 prosenttia arvioi helmikuussa, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana, ja 13 prosenttia uskoi työttömyyden vähenemiseen. Vastaavat osuudet olivat tammikuussa 47 ja 17 prosenttia.

Työllisistä 24 prosenttia arvioi helmikuussa työttömyyden uhan viime kuukausina kasvaneen omalla kohdallaan, ja 10 prosenttia uskoi uhan vähentyneen. Työllisistä 43 prosenttia arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 23 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat helmikuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,6 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,3 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 40 prosenttia piti helmikuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vuoden sisällä 17 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon. Kotitalouksista 20 prosenttia suunnitteli käyttävänsä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen vuoden sisällä.

Säästäminen ja lainanotto

Helmikuussa 55 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 65 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 80 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi helmikuussa kannattavaksi 57 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 13 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 02/2013 01/2014 02/2014 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 12,2 22,9 -6,5 9,6 9,9 8,3 -
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,6 14,1 2,3 7,4 7,3 6,4 -
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,5 25,3 -27,1 3,5 7,3 2,9 +/-
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,3 4,6 0,6 3,1 2,7 2,6  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -2,0 27,6 -51,1 -20,3 -16,8 -24,6 --
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) -0,3 7,6 -18,8 -3,1 -9,9 -8,5 --
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 18,8 41,8 -14,2 5,0 12,9 7,8 -
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,3 36,8 -19,6 8,9 8,8 7,5 -
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 17,1 42,0 -47,1 13,6 15,2 11,5 -
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 38,7 52,2 10,9 47,6 41,9 48,6 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, +/- Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tutkimuksen perusjoukko ja otos

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu 4,4 miljoonaa 15–84-vuotiasta henkilöä ja heidän 2,6 miljoonaa kotitalouttaan Suomessa. Perusjoukkoa laajennettiin 75–84-vuotiailla tammikuusta 2012 alkaen. Tutkimuksen brutto-otoskoko on kuukausittain 2 350 henkilöä (aiemmin 2 200 henkilöä).

Helmikuussa kuluttajabarometrin vastauskato oli 42,7 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Perusjoukon laajennuksen eli 75–84-vuotiaiden henkilöiden vastausten arvioidaan heikentäneen kuluttajien luottamusindikaattorin arvoa runsaalla yhdellä yksiköllä tammikuusta 2012 alkaen. Pääasiassa tämä on johtunut yhden osatekijän, kotitalouden säästämismahdollisuuksien saldoluvun laskusta. Perusjoukon laajennus on lisäksi vaikuttanut jonkin verran kodintekniikan omistusta koskeviin tuloksiin.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2014, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tara Junes 09 1734 3503, Pertti Kangassalo 09 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (469,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.2.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. helmikuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2014/02/kbar_2014_02_2014-02-27_tie_001_fi.html