Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.12.2014

Kuluttajien talousluottamuksessa ei suuria muutoksia joulukuussa

Kuluttajien luottamusindikaattori oli joulukuussa 4,4, kun se marraskuussa oli 2,6 ja lokakuussa 0,4. Joulukuussa 2013 luottamusindikaattori sai arvon 7,2. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 11,9. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 16. joulukuuta 1 271 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä odotukset Suomen taloudesta paranivat joulukuussa marraskuuhun verrattuna. Luottamusindikaattorin muissa osatekijöissä ei tapahtunut olennaisia muutoksia. Arviot omasta sekä Suomen taloudesta olivat varovaiset ja odotukset työttömyydestä edelleen synkät. Sen sijaan näkemykset kotitalouden säästämismahdollisuuksista olivat hyvät.

Joulukuussa ajankohdan katsottiin olevan otollisempi lainanotolle ja kestotavaroiden ostamiselle kuin säästämiselle. Työlliset kuluttajat kokivat joulukuussa hieman vähemmän omakohtaista työttömyyden uhkaa kuin marraskuussa.

Oma ja Suomen talous

Joulukuussa 26 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 32 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat marraskuussa 25 ja 36 prosenttia ja vuosi sitten 31 ja 29 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti joulukuussa 23 prosenttia kuluttajista ja 14 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vuosi sitten joulukuussa vastaavat osuudet olivat 24 ja 13 prosenttia.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 11 prosenttia odotti joulukuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 60 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat vuosi sitten joulukuussa 15 ja 55 prosenttia.

Joulukuussa työllisistä 12 prosenttia uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 26 prosenttia puolestaan arvioi uhan kasvaneen. Työllisistä 45 prosenttia arvioi työttömyyden uhan pysyneen ennallaan ja 18 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat joulukuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,0 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Joulukuussa 2013 kuluttajien inflaatio-odotus oli 2,5 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 44 prosenttia piti joulukuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vuoden sisällä 14 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 5 prosenttia asunnon. Kotitalouksista 18 prosenttia suunnitteli käyttävänsä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen vuoden sisällä.

Säästäminen ja lainanotto

Joulukuussa 51 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Kotitalouksista 63 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 77 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi joulukuussa kannattavaksi 57 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 13 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajien näkemykset taloudesta

  Keskiarvo 10/1995- Maksimi 10/1995- Minimi 10/1995- 12/2013 11/2014 12/2014 Näkymä
A1 Kuluttajien luottamusindikaattori = (B2+B4+B7+D2)/4 11,9 22,9 -6,5 7,2 2,6 4,4 --
B2 Oma talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 8,4 14,1 2,3 6,0 4,7 5,5 --
B4 Suomen talous 12 kk:n kuluttua (saldoluku) 3,2 25,3 -27,1 -0,8 -8,1 -4,6 -
B6 Inflaatio 12 kk:n kuluttua (prosenttia) 2,3 4,6 0,6 2,5 1,9 2,0  
B7 Työttömyys Suomessa 12 kk:n kuluttua (saldoluku) -3,0 27,6 -51,1 -22,3 -29,5 -27,6 --
B8 Työttömyyden uhka omalla kohdalla nyt (saldoluku) -0,8 7,6 -18,8 -9,2 -10,9 -7,5 -
C1 Ajankohdan otollisuus kestotavaroiden ostamiseen (saldoluku) 18,2 41,8 -14,2 5,2 5,8 12,1 -
C2 Ajankohdan otollisuus säästämiseen (saldoluku) 11,0 36,8 -19,6 5,1 4,2 2,4 -
C3 Ajankohdan otollisuus lainanottoon (saldoluku) 16,8 42,0 -47,1 14,0 9,3 11,8 -
D2 Kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kk:n sisällä (saldoluku) 38,8 52,2 10,9 46,0 43,4 44,5 +

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.

Näkymä -sarakkeen selitykset: ++ Näkymä hyvin valoisa, + Näkymä valoisa, = Näkymä neutraali, - Näkymä huono, -- Näkymä hyvin huono. Saldoluvun poikkeamaa keskiarvosta verrattu keskihajontaan.

Tutkimuksen perusjoukko ja otos

Kuluttajabarometrin perusjoukkoon kuuluu 4,4 miljoonaa 15–84-vuotiasta henkilöä ja heidän 2,6 miljoonaa kotitalouttaan Suomessa. Perusjoukkoa laajennettiin 75–84-vuotiailla tammikuusta 2012 alkaen. Tutkimuksen brutto-otoskoko on kuukausittain 2 350 henkilöä (aiemmin 2 200 henkilöä).

Joulukuussa kuluttajabarometrin vastauskato oli 45,9 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan.

Perusjoukon laajennuksen eli 75–84-vuotiaiden henkilöiden vastausten arvioidaan heikentäneen kuluttajien luottamusindikaattorin arvoa runsaalla yhdellä yksiköllä tammikuusta 2012 alkaen. Pääasiassa tämä on johtunut yhden osatekijän, kotitalouden säästämismahdollisuuksien saldoluvun laskusta. Perusjoukon laajennus on lisäksi vaikuttanut jonkin verran kodintekniikan omistusta koskeviin tuloksiin.

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan EU:n komission sivuilla: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Lähde: Kuluttajabarometri 2014, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tara Junes 029 551 3503, Pertti Kangassalo 029 551 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (552,5 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 29.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. joulukuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2014/12/kbar_2014_12_2014-12-29_tie_001_fi.html