Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Katsaus

Oma ja Suomen talous

Helmikuussa 49 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista vain 8 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat tammikuussa 48 ja 7 prosenttia ja viime vuoden helmikuussa 47 ja 14 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti helmikuussa 30 prosenttia kuluttajista ja vain 9 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Kuukautta aiemmin osuudet olivat 29 ja 8 prosenttia ja vuosi sitten 29 ja 13 prosenttia.

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista jo runsas puolet eli 55 prosenttia odotti helmikuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 12 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Osuudet olivat tammikuussa 50 ja 14 prosenttia ja vuosi sitten 39 ja 21 prosenttia.

Työllisistä 18 prosenttia uskoi helmikuussa työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 10 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Työllisistä 33 prosenttia koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi.

Kuluttajat arvioivat helmikuussa, että kuluttajahinnat nousevat 1,7 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,2 prosenttia.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 44 prosenttia piti helmikuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Tammikuussa osuus oli 50 prosenttia. Kotitalouksista 16 prosenttia aikoi joko hyvin tai melko varmasti ostaa auton vuoden sisällä. Asunnon ostoa harkitsi 8 prosenttia kotitalouksista. Helmikuussa 20 prosenttia kotitalouksista suunnitteli käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen.

Säästäminen ja lainanotto

Helmikuussa 70 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Vastaava osuus oli vuosi sitten 59 prosenttia. Helmikuussa 67 prosentilla kotitalouksista oli jäänyt rahaa säästöön ja 79 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi helmikuussa kannattavaksi 71 prosenttia kuluttajista. Pitkän ajan keskimääräinen osuus on 63 prosenttia. Helmikuussa 13 prosenttia kotitalouksista harkitsi ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Helmikuussa kuluttajien luottamus talouteen oli vahvinta pääkaupunkiseudulla. Väestöryhmistä ylemmät toimihenkilöt olivat selvästi optimistisimpia. Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat työttömät ja eläkeläiset.

Tutkimuksen aineisto

Kuluttajabarometrin otoskoko on 2 350 henkilöä kuukausittain. Helmikuussa vastaukset saatiin 1 146 henkilöltä ja vastauskato oli siten 51,2 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan, ja tässä myös mahdollisen ylipeiton (kuolleet, ulkomaille muuttaneet ym.).

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan kuukausittain Euroopan komission sivuilla: Lehdistötiedotteet .


Lähde: Kuluttajabarometri 2018, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 27.2.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. helmikuu 2018, Katsaus . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2018/02/kbar_2018_02_2018-02-27_kat_001_fi.html