Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Katsaus

Oma ja Suomen talous

Elokuussa 34 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 14 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat heinäkuussa 35 ja 12 prosenttia ja viime vuoden elokuussa 49 ja 10 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti elokuussa 29 prosenttia kuluttajista ja vain 11 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Kuukautta aiemmin osuudet olivat 30 ja 11 prosenttia ja vuosi sitten 26 ja 12 prosenttia.

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 45 prosenttia odotti elokuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja vain 15 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Osuudet olivat heinäkuussa 50 ja 12 prosenttia ja vuosi sitten 50 ja 16 prosenttia.

Elokuussa 37 prosenttia työllisistä koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi. Työllisistä 17 prosenttia uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja viimeaikaista harvempi eli 11 prosenttia arvioi uhan kasvaneen.

Kuluttajat arvioivat elokuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,0 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 2,1 prosenttia.

Säästäminen ja lainanotto

Elokuussa 71 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Pitkän ajan keskimääräinen osuus on 58 prosenttia. Elokuussa 70 prosentilla kotitalouksista oli jäänyt rahaa säästöön ja 79 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamista piti elokuussa kannattavana 70 prosenttia kuluttajista. Pitkän ajan keskimääräinen osuus on 63 prosenttia. Elokuussa 13 prosenttia kotitalouksista harkitsi ottavansa lainaa seuraavan vuoden aikana.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 44 prosenttia piti elokuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Rahankäyttöaikeet olivat enimmäkseen maltilliset ja samalla tasolla kuin heinäkuussa. Kotitalouksista 17 prosenttia aikoi joko hyvin tai melko varmasti ostaa auton vuoden sisällä. Asunnon ostoa harkitsi 8 prosenttia kotitalouksista. Elokuussa 18 prosenttia kotitalouksista suunnitteli käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen.

Tutkimuksen aineisto

Kuluttajabarometrin otoskoko on 2 350 henkilöä kuukausittain. Otokseen poimitut ovat 15–84-vuotiaita. Elokuussa vastaukset saatiin 1 138 henkilöltä ja vastauskato oli siten 51,6 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan, ja tässä myös mahdollisen ylipeiton (pysyvästi ulkomailla tai laitoshoidossa, kuolleet).


Lähde: Kuluttajabarometri 2018, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomas Parikka 029 551 3276, Pertti Kangassalo 029 551 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 27.8.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. elokuu 2018, Katsaus . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2018/08/kbar_2018_08_2018-08-27_kat_001_fi.html