Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Katsaus

Oma ja Suomen talous

Joulukuussa enää 24 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista jo 27 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat marraskuussa 25 ja 24 prosenttia ja viime vuoden joulukuussa 51 ja 8 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti joulukuussa 28 prosenttia kuluttajista ja 13 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Kuukautta aiemmin osuudet olivat 29 ja 11 prosenttia ja vuosi sitten 30 ja 11 prosenttia.

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 35 prosenttia odotti joulukuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 22 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Osuudet olivat marraskuussa 42 ja 19 prosenttia ja vuosi sitten 47 ja 16 prosenttia.

Joulukuussa 29 prosenttia työllisistä koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi. Työllisistä 17 prosenttia uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 10 prosenttia arvioi uhan kasvaneen.

Kuluttajat arvioivat joulukuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,2 prosenttia seuraavan 12 kuukauden aikana. Vuosi sitten inflaatio-odotus oli 1,6 prosenttia ja sen pitkän ajan keskiarvo on 2,1 prosenttia.

Säästäminen ja lainanotto

Joulukuussa 71 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa hyvänä säästämiselle. Pitkän ajan keskimääräinen osuus on 59 prosenttia. Joulukuussa 70 prosentilla kotitalouksista oli jäänyt rahaa säästöön ja 80 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lainan ottamisen arvioi joulukuussa kannattavaksi 61 prosenttia kuluttajista. Vielä vuosi sitten vastaava osuus oli 76 prosenttia. Joulukuussa 12 prosenttia kotitalouksista harkitsi ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 40 prosenttia piti joulukuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vuosi sitten näin arvioi 46 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista tavallista harvempi eli 14 prosenttia aikoi joko hyvin tai melko varmasti ostaa auton vuoden sisällä. Asunnon ostoa harkitsi vain 6 prosenttia kotitalouksista. Joulukuussa 18 prosenttia kotitalouksista suunnitteli käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen.

Joulukuussa sekä asunnon että auton ostoaikeissa selvästi yleisin suunniteltu rahoitustapa oli entisestä asunnosta tai autosta saatava myyntitulo (tärkein 41 ja 52 prosentilla aikovista kotitalouksista). Seuraavaksi aiotuimpia rahoitusmuotoja olivat pankkilaina ja omat säästöt sekä auton kohdalla myös osamaksukauppa.

Tutkimuksen aineisto

Kuluttajabarometrin otoskoko on 2 350 henkilöä kuukausittain. Otokseen poimitut ovat 15–84-vuotiaita. Joulukuussa vastaukset saatiin 1 236 henkilöltä ja vastauskato oli siten 47,4 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan, ja tässä myös mahdollisen ylipeiton (pysyvästi ulkomailla tai laitoshoidossa, kuolleet).

Tarkempaa tietoa laatuselosteessa .


Lähde: Kuluttajabarometri 2018, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 27.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. joulukuu 2018, Katsaus . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2018/12/kbar_2018_12_2018-12-27_kat_001_fi.html