Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Katsaus

Oma ja Suomen talous

Heinäkuussa 13 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 37 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat kesäkuussa 14 ja 39 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti heinäkuussa 28 prosenttia kuluttajista ja 16 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vastaavat osuudet olivat kesäkuussa 26 ja 15 prosenttia. Kuluttajista 27 prosenttia arvioi, että oma talous on tällä hetkellä parempi kuin vuosi sitten ja 19 prosenttia näki sen heinäkuussa huonompana. Nämä osuudet olivat kuukautta aiemmin 26 ja 19 prosenttia.

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 24 prosenttia odotti heinäkuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 30 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Osuudet olivat kesäkuussa 26 ja 28 prosenttia.

Heinäkuussa 48 prosenttia työllisistä koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi. Työllisistä 8 prosenttia uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 14 prosenttia arvioi uhan kasvaneen.

Kuluttajat arvioivat heinäkuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,8 prosenttia seuraavan 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen keskiarvo tammikuusta 2018 lähtien on 2,7 prosenttia.

Säästäminen ja lainanotto

Kuluttajista 67 prosenttia piti heinäkuussa säästämistä kannattavana. Heinäkuussa 61 prosentilla kuluttajista oli jäänyt rahaa säästöön ja 76 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Heinäkuussa 65 prosenttia kuluttajista arvioi ajankohdan hyväksi lainan ottamiselle. Kuluttajista 19 prosenttia harkitsi ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 33 prosenttia piti heinäkuussa ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle. Kuluttajista 17 prosenttia aikoi lisätä ja 32 prosenttia vähentää rahankäyttöä kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana.

Heinäkuussa 16 prosenttia kuluttajista aikoi joko varmasti tai mahdollisesti ostaa auton vuoden sisällä. Asunnon ostoa taas harkitsi 13 prosenttia kuluttajista. Kuluttajista 21 prosenttia suunnitteli käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen.

Tutkimuksen aineisto

Kuluttajien luottamus -tilastossa käytetään paneeliasetelmaa: vastaajat osallistuvat tutkimukseen kaksi kertaa puolen vuoden sisällä. Tutkimuksen otoskoko on kuukausittain 2 200 henkilöä, joista puolet on joka kerta ensikertalaisia. Otokseen poimitut ovat 18–74-vuotiaita. Heinäkuussa 2019 vastaukset saatiin 1 050 henkilöltä ja vastauskato oli siten 52,3 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan, ja tässä myös mahdollisen ylipeiton (pysyvästi ulkomailla tai laitoshoidossa, kuolleet).

Tarkempaa tietoa Laatuselosteessa .


Lähde: Kuluttajien luottamus 2019, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, kuluttajien.luottamus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 29.7.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. heinäkuu 2019, Katsaus . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2019/07/kbar_2019_07_2019-07-29_kat_001_fi.html