Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Katsaus

Oma ja Suomen talous

Lokakuussa 10 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 48 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat syyskuussa 10 ja 47 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti lokakuussa 26 prosenttia kuluttajista ja 14 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vastaavat osuudet olivat syyskuussa 27 ja 13 prosenttia. Kuluttajista 27 prosenttia arvioi, että oma talous on tällä hetkellä parempi kuin vuosi sitten ja 18 prosenttia näki sen lokakuussa huonompana. Nämä osuudet olivat kuukautta aiemmin 28 ja 15 prosenttia.

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 19 prosenttia odotti lokakuussa, että työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja jo 40 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Osuudet olivat syyskuussa 18 ja 38 prosenttia.

Lokakuussa 48 prosenttia työllisistä koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi. Työllisistä 7 prosenttia uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 18 prosenttia arvioi uhan kasvaneen.

Kuluttajat arvioivat lokakuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,7 prosenttia seuraavan 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotus oli syyskuussa 2,5 prosenttia ja sen keskiarvo tammikuusta 2018 lähtien on 2,6 prosenttia.

Säästäminen ja lainanotto

Kuluttajista 61 prosenttia piti lokakuussa säästämistä kannattavana. Kuluttajista 62 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 76 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Lokakuussa 65 prosenttia kuluttajista arvioi ajankohdan hyväksi lainan ottamiselle. Osuus oli kuukautta aiemmin 70 prosenttia. Lokakuussa 20 prosenttia kuluttajista harkitsi ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 28 prosenttia piti lokakuussa ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle. Kuluttajista 13 prosenttia aikoi lisätä ja 34 prosenttia vähentää rahankäyttöä kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana. Vastaavat osuudet olivat syyskuussa 15 ja 31 prosenttia.

Lokakuussa tavallista useampi eli 18 prosenttia kuluttajista aikoi joko varmasti tai mahdollisesti ostaa auton vuoden sisällä. Asunnon ostoa taas harkitsi 16 prosenttia kuluttajista. Kuluttajista 20 prosenttia suunnitteli käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen.

Tutkimuksen aineisto

Kuluttajien luottamus -tilastossa käytetään paneeliasetelmaa: vastaajat osallistuvat tutkimukseen kaksi kertaa puolen vuoden sisällä. Tutkimuksen otoskoko on kuukausittain noin 2 200 henkilöä, joista puolet on joka kerta ensikertalaisia. Otokseen poimitut ovat 18–74-vuotiaita. Lokakuussa 2019 vastaukset saatiin 1 008 henkilöltä ja vastauskato oli 53,5 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan, ja tässä myös mahdollisen ylipeiton (pysyvästi ulkomailla tai laitoshoidossa, kuolleet).

Tarkempaa tietoa Laatuselosteessa .


Lähde: Kuluttajien luottamus 2019, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, kuluttajien.luottamus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 28.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. lokakuu 2019, Katsaus . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2019/10/kbar_2019_10_2019-10-28_kat_001_fi.html