Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Vastausjakaumien tarkastelu

Oma ja Suomen talous

Helmikuussa 14 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 37 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat tammikuussa 13 ja 38 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen luotti helmikuussa 25 prosenttia kuluttajista ja 14 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Vastaavat osuudet olivat tammikuussa 28 ja 12 prosenttia. Kuluttajista 24 prosenttia arvioi, että oma talous on tällä hetkellä parempi kuin vuosi sitten ja 19 prosenttia näki sen helmikuussa huonompana. Nämä osuudet olivat kuukautta aiemmin 25 ja 16 prosenttia.

Työttömyys ja inflaatio

Kuluttajista 26 prosenttia odotti helmikuussa, että yleinen työttömyys vähenee seuraavan vuoden aikana, ja 33 prosenttia arvioi työttömyyden lisääntyvän. Osuudet olivat tammikuussa 19 ja 37 prosenttia.

Helmikuussa 45 prosenttia työllisistä koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi. Työllisistä 6 prosenttia uskoi työttömyyden uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 16 prosenttia arvioi uhan kasvaneen.

Kuluttajat arvioivat helmikuussa, että kuluttajahinnat nousevat 2,7 prosenttia seuraavan 12 kuukauden aikana. Inflaatio-odotuksen pitkän ajan keskiarvo on 3,0 prosenttia.

Säästäminen ja lainanotto

Kuluttajista 66 prosenttia piti helmikuussa säästämistä kannattavana. Rahaa oli jäänyt säästöön 60 prosentilla kuluttajista ja 77 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Helmikuussa 68 prosenttia kuluttajista arvioi ajankohdan hyväksi lainan ottamiselle. Tavallista useampi eli 20 prosenttia kuluttajista harkitsi ottavansa lainaa vuoden sisällä.

Kestotavaroiden ostaminen

Kuluttajista 30 prosenttia piti helmikuussa ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle. Kuluttajista 15 prosenttia aikoi lisätä ja 33 prosenttia vähentää rahankäyttöä kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana.

Helmikuussa 14 prosenttia kuluttajista aikoi joko varmasti tai mahdollisesti ostaa auton vuoden sisällä. Asunnon ostoa harkitsi niin ikään 14 prosenttia kuluttajista. Kuluttajista 19 prosenttia suunnitteli käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen.

Tutkimuksen aineisto

Kuluttajien luottamus -tilastossa käytetään rotatoivaa paneeliasetelmaa: vastaajat osallistuvat tutkimukseen kaksi kertaa puolen vuoden sisällä. Vastaaminen tapahtuu verkkolomakkeella tai puhelinhaastattelussa. Tutkimuksen otoskoko on kuukausittain noin 2 200 henkilöä, joista puolet on joka kerta ensikertalaisia. Otokseen poimitut ovat 18–74-vuotiaita. Tarkempaa tietoa tutkimusmenetelmistä Laatuselosteessa .

Helmikuussa 2020 vastaukset saatiin 1 041 henkilöltä ja vastauskato oli 52,3 prosenttia. Vastauskato sisältää tutkimuksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu tavoittamaan, ja tässä myös mahdollisen ylipeiton (pysyvästi ulkomailla tai laitoshoidossa, kuolleet).


Lähde: Kuluttajien luottamus 2020, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomas Parikka 029 551 3276, Pertti Kangassalo 029 551 3598, kuluttajien.luottamus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 27.2.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. helmikuu 2020, 1. Vastausjakaumien tarkastelu . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2020/02/kbar_2020_02_2020-02-27_kat_001_fi.html